Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

資材管理

Kỹ thuật

[ しざいかんり ]

sự quản lý vật liệu [material control]

Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 資材購入計画

  Kỹ thuật [ しざいこうにゅうけいかく ] kế hoạch mua vật liệu [material purchasing plan]
 • 資格

  Mục lục 1 [ しかく ] 1.1 n 1.1.1 tư cách 1.1.2 thân phận 1.1.3 địa vị 1.1.4 bằng cấp 2 Kinh tế 2.1 [ しかく ] 2.1.1 thẩm quyền/tư...
 • 資源

  Mục lục 1 [ しげん ] 1.1 n 1.1.1 tài nguyên 2 Tin học 2.1 [ しげん ] 2.1.1 tài nguyên [resource] [ しげん ] n tài nguyên Tin học...
 • 資源分配

  Tin học [ しげんぶんぱい ] chia sẻ tài nguyên [resource sharing]
 • 資源共有

  Tin học [ しげんきょうゆう ] chia sẻ tài nguyên [resource sharing]
 • 資源割振り

  Tin học [ しげんわりふり ] sự cấp phát tài nguyên [resource allocation]
 • 資源税

  Kinh tế [ しげんぜい ] Thuế tài nguyên Category : Luật
 • 資源管理

  Tin học [ しげんかんり ] quản lý tài nguyên [resource management]
 • 資源環境省

  [ しげんかんきょうしょう ] n Bộ Tài nguyên Môi trường
 • 資源文書

  Tin học [ しげんぶんしょ ] tài liệu tài nguyên [resource document]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Construction

2.676 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Everyday Clothes

1.354 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Bikes

724 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

Occupations II

1.505 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
Loading...
Top