Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

車掌

[ しゃしょう ]

n

người phục vụ/người bán vé

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 車搭載工具

  Kỹ thuật [ くるまとうさいこうぐ ] dụng cụ kèm theo xe
 • 車椅子

  [ くるまいす ] n xe có ghế tựa (dùng cho người chân có tật)/xe lăn XXセンターは車椅子でも大丈夫ですか? :Trong...
 • 車海老

  Mục lục 1 [ くるまえび ] 1.1 n 1.1.1 tôm pandan/tôm sú 1.1.2 tôm càng [ くるまえび ] n tôm pandan/tôm sú tôm càng
 • 車扱い

  Kinh tế [ しゃあつかい ] lô nguyên xe [car-load lot] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 車扱い貨物

  Kinh tế [ くるまあつかいかもつ ] lô nguyên toa/hàng lô lớn [wagon lot/goods of big lot]
 • 軟口蓋

  [ なんこうがい ] n Ngạc mềm
 • 軟式庭球

  [ なんしきていきゅう ] n Môn quần vợt bóng mềm
 • 軟式テニス

  [ なんしきテニス ] n Môn tennis bóng mềm
 • 軟式野球

  [ なんしきやきゅう ] n Môn bóng chày chơi bằng loại bóng mềm
 • 軟弱

  Mục lục 1 [ なんじゃく ] 1.1 adj-na 1.1.1 yếu đuối/ủy mị 1.1.2 mềm yếu/ẻo lả/ủ rũ/nhẽo 1.2 n 1.2.1 sự mềm yếu/sự...
 • 軟体動物

  [ なんたいどうぶつ ] n Động vật nhuyễn thể
 • 軟化

  Mục lục 1 [ なんか ] 1.1 n 1.1.1 sự làm mềm đi 2 Kỹ thuật 2.1 [ なんか ] 2.1.1 sự mềm hoá [softening] [ なんか ] n sự làm...
 • 軟化する

  [ なんか ] vs làm mềm đi セルロースを軟化する: làm mềm chất xenluloza
 • 軟らか

  [ やわらか ] n, adj-na mềm/xốp 軟らかいグラウンド: đất xốp
 • 軟らかい

  Mục lục 1 [ やわらかい ] 1.1 adj 1.1.1 nhão 1.1.2 mềm/xốp [ やわらかい ] adj nhão mềm/xốp 軟らかい木材: gỗ mềm
 • 軟球

  [ なんきゅう ] n bóng mềm
 • 軟着陸

  [ なんちゃくりく ] n sự đổ bộ nhẹ nhàng/sự hạ cánh nhẹ nhàng
 • 軟禁

  [ なんきん ] n Sự quản thúc tại gia
 • 軟銅線

  Kỹ thuật [ なんどうせん ] dây đồng mềm [annealed copper wire]
 • 軟風

  [ なんぷう ] n Gió nhẹ
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top