Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Nhật - Việt

TML

Kỹ thuật

[ てぃーえむえる ]

tổng khối lượng mất [total mass loss]

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

  • TOC

    Kỹ thuật [ てぃーおーしー ] toàn bộ cacbon hữu cơ [total organic carbon]
  • TOD

    Kỹ thuật [ てぃーおーでぃー ] nhu cầu oxi tổng [total oxygen demand]
  • TP

    Kỹ thuật [ TP ] bộ định vị van tiết lưu [throttle positioner (TP)]
  • TPM

    Kỹ thuật [ てぃーぴーえむ ] bảo dưỡng toàn bộ quá trình sản xuất [total productive maintenance]
  • TPS

    Kỹ thuật [ てぃーぴーえす ] hệ thống bảo vệ nhiệt [thermal protection system]
  • TQC

    Kỹ thuật [ てぃーきゅーしー ] kiểm tra chất lượng tổng thể [total quality control]
  • TRU

    Kỹ thuật [ てぃーあーるゆー ] nguyên tố siêu urani [transuranium (transuranic) element]
  • TTC

    Kỹ thuật [ TTC ] hệ thống làm sạch toàn bộ của Toyota [Toyota total clean (TTC)]
  • TTS

    Kỹ thuật [ てぃーてぃーえす ] sự chuyển ngưỡng tạm thời [temporary threshold shift]
  • TTT曲線

    Kỹ thuật [ てぃーてぃーてぃーきょくせん ] đường cong biểu diễn sự biến đổi của nhiệt độ theo thời gian [time-temperature...
  • TVSV

    Kỹ thuật [ TVSV ] van chuyển mạch chân không ổn nhiệt [thermostatic vacuum switching valve (TVSV)]
  • TVV

    Kỹ thuật [ TVV ] van chân không nhiệt [thermal vacuum valve (TVV)]
  • T機能

    Kỹ thuật [ てぃーきのう ] chức năng T [T function]
  • Vブロック

    Kỹ thuật khối chữ V [V-block] khối hình chữ V [vee block/V block]
  • Vプーリ

    Kỹ thuật ròng rọc có rãnh hình chữ V/bánh có dây curoa hình chữ V [V-grooved pulley/V-belt sheave/V-belt pulley]
  • Vベルト

    Mục lục 1 Kỹ thuật 1.1 đai hình chữ V [V-belt] 1.2 dây cu roa hình chữ V [V-belt] 1.3 rãnh chữ V [V vent] Kỹ thuật đai hình chữ...
  • Vシェープ

    Kỹ thuật hình chữ V [V-shape]
  • Vタイプ

    Kỹ thuật kiểu chữ V [V-type]
  • VA

    Kỹ thuật [ ぶいえー ] Việc phân tích giá trị [value analysis]
  • VAN

    Kỹ thuật [ ぶいえーえぬ ] mạng giá trị gia tăng/mạng bổ sung giá trị [value added network] Explanation : Mạng truyền thông...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top