Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

근데

Thông dụng

nhưng

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 근들거리다

  근들거리다 { swing } sự đua đưa, sự lúc lắc; độ đu đưa, độ lắc, cái đu, chầu đu, sự (đi) nhún nhảy, quá trình hoạt...
 • 근량

  근량 [斤量] { weight } trọng lượng, sức nặng, cái chặn (giấy...), qu cân, qu lắc (đồng hồ), (thưng nghiệp) cân, (thể dục,thể...
 • 근력

  { brawn } bắp thịt; sức mạnh của bắp thịt, thịt lợn ướp
 • 근로

  근로 [勤勞] { work } sự làm việc; việc, công việc, công tác, việc làm; nghề nghiệp, đồ làm ra, sản phẩm, tác phẩm, công...
 • 근린

  근린 [近隣] { the neighborhood } (mỹ)(dân) hàng xóm, vùng, vùng lân cận, { the vicinity } sự lân cận, sự tiếp cận, vùng lân...
 • 근면

  근면 [勤勉] { diligence } sự siêng năng, sự chuyên cần, sự cần cù, xe ngựa chở khách, (文) { industry } công nghiệp, sự chăm...
 • 근멸

  근멸 [根滅] { eradication } sự nhổ rễ, sự trừ tiệt, { extirpation } sự nhổ rễ, sự đào tận gốc (cây, cỏ...); sự cắt...
 • 근무

  근무 [勤務] { service } (thực vật học) cây thanh lương trà ((cũng) service,tree), sự phục vụ, sự hầu hạ, ban, vụ, sở, cục,...
 • 근방

  근방 [近方] [근처] { the neighborhood } (mỹ)(dân) hàng xóm, vùng, vùng lân cận, { the vicinity } sự lân cận, sự tiếp cận, vùng...
 • 근본

  [근원] { the root } rễ (cây), cây con cả rễ (để đem trồng), ((thường) số nhiều) các cây có củ (cà rốt, củ cải...), chăn,...
 • 근사

  근사 [近似]1 [유사] { approximation } sự gần, sự xấp xỉ, sự gần đúng, cái xấp xỉ, con số xấp xỉ; ý nghĩa gần đúng,...
 • 근생엽

  a rosette(방사상으로 지상으로 퍼진) nơ hoa hồng (để trang điểm...), hình hoa hồng (chạm trổ trên tường...), cửa sổ hình...
 • 근섬유

  ▷ 근섬유초 [-] 『解』 { the sarcolemma } màng bao cơ
 • 근성

  근성 [根性]1 [성질] { nature } tự nhiên, thiên nhiên, tạo hoá, trạng thái tự nhiên; trạng thái nguyên thuỷ, tính, bản chất,...
 • 근소

  little(양) nhỏ bé, be bỏng, ngắn, ngắn ngủi, ít ỏi, nhỏ nhen, nhỏ mọn, tầm thường, hẹp hòi, ti tiện, (thông tục) dạ...
 • 근신

  { prudence } sự thận trọng, sự cẩn thận; tính thận trọng, tính cẩn thận, sự khôn ngoan; tính khôn ngoan, { discretion } sự...
 • 근실

  근실 [勤實] { diligence } sự siêng năng, sự chuyên cần, sự cần cù, xe ngựa chở khách, { faithfulness } lòng trung thành, lòng...
 • 근엄

  근엄 [謹嚴] { seriousness } tính chất đứng đắn, tính chất nghiêm trang, tính chất quan trọng, tính chất hệ trọng; tính chất...
 • 근왕

  근왕 [勤王] { loyalism } lòng trung nghĩa, lòng trung kiên
 • 근육

  brawn(팔·다리 등의 불거진 근육) bắp thịt; sức mạnh của bắp thịt, thịt lợn ướp, ▷ 근육질 { muscularity } sự nổi...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top