Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Viết tắt

TDk

 1. Tardive dyskinesia - also td
 2. Two-Dimensional Kinetics
 3. TDK CORP.
 4. TDK Corporation

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • TDtoDP

  Tablet Coordinates to Display Coordinates
 • TE

  Transverse Electric - also TC Test Equipment Terminal Equipment Trailing Edge Timing Electronics Transit Exchange Technical Evaluation - also TECHEVAL...
 • TE&S

  Test, Evaluate and Support Committee
 • TE-1

  TERMINAL EQUIPMENT 1 - also TE1
 • TE-2

  TERMINAL EQUIPMENT 2 - also TE2
 • TE/2

  Terminal Emulator/2
 • TE/IR

  Tactical Engagement/Instrumentation Range
 • TE1

  Terminal Equipment 1 - also TE-1 Terminal Equipment Type One
 • TE2

  Terminal Equipment 2 - also TE-2
 • TEA

  THEAM Torque Equilibrium Attitude Transportation Enhancement Activities - also TEAs Telekommunikations-Anschluss-Einheit Thermal energy analyzer Tetraethylammonium...
 • TEA-21

  Transportation Equity Act for the 21st Century - also TEA21 Transportation Equity Act
 • TEA-COM

  Temperate East Asia-Planning Committee
 • TEA-Ch

  Test of Everyday Attention for Children
 • TEA-Cl

  Tetraethylammonium chloride - also teac, TEA and TEACl
 • TEA-ER

  Traffic Executives Association, Eastern Railroads
 • TEA21

  Transportation Equity Act for the 21st Century - also TEA-21
 • TEAA

  Triethylammonium acetate
 • TEAB

  Tetraethylammonium bromide - also TEA Triethylammonium bicarbonate
 • TEAC

  Tetraethylammonium chloride - also TEA, TEACl and TEA-Cl Turbine Engine Analysis Check Teacher Education Advisory Committee Transition Education Advisory...
 • TEACCH

  Treatment and Education of Autistic Children with Communication Handicaps
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top