Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Anh

Ăn dở

Thông dụng

Xem ăn rở

Xem thêm các từ khác

 • Ấn Độ giáo

  hinduism.
 • Móng giò

  pig trotter's heel.
 • Ăn đong

  to live from hand to mouth
 • Mông lung

  misty, foggy., cảnh mông lung của buổi chiều tà, the misty view of a late afternoon.
 • Ăn đường

  to use as travel provisions, to spend during travel, đem gạo đi ăn đường, to bring rice as travel provisions, tiền ăn đường chi phí đi...
 • Ăn đứt

  Động từ: to prevail over, to get the better of, anh ta ăn đứt tôi về môn cầu lông, he gets the better...
 • Ăn giá

  Động từ: to strike a bargain, to come to terms, nhà xuất khẩu việt nam và nhà nhập khẩu nước ngoài...
 • An giấc

  Động từ: to sleep soundly, ngủ không an giấc, to have a broken sleep, an giấc ngàn thu, to sleep the long...
 • Ân giảm

  Động từ: to mitigate the punishment of, người tù được ân giảm, a prisoner with a mitigated sentence
 • Mông mênh

  limitless, immense., cánh đồng mông mênh, an immense field.
 • Ăn gian

  Động từ: to cheat, đánh bạc ăn gian, to cheat at games
 • Mộng mị

  danh từ., dream.
 • Ăn hại

  Động từ: to eat one's head off, to live as a parasite, ăn hại xã hội, to live as a parasite of society, to...
 • Mông mốc

  xem mốc (láy).
 • Mong mỏi

  long for, expect.
 • Phó thác

  Động từ., consign, to trust,to entrust, to confide.
 • Phổ thông

  tính từ., common, common, general universal.
 • Mong mỏng

  xem mỏng (láy).
 • Ẩn hiện

  Động từ: now appear, now disappear; to loom, xa xa có bóng người ẩn hiện, a human shadow is looming in...
 • Ăn hiếp

  Động từ: to bully, to tyrannize, những tân binh non nớt thường bị viên thiếu úy già này ăn hiếp,...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top