Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Anh

Đả thương

Thông dụng

Động từ
to wound

Xem thêm các từ khác

 • Quá trời

  (thông tục) mighty., anh ta khéo tay quá trời, he is mighty clever.
 • Quá trớn

  excessively, immoderate., tự do quá trớn, excessive freedom.
 • Đa tình

  tính từ, sentimental , amorous
 • Quả tua

  tassel
 • Dã tràng

  Danh từ.: sandcrab., công dã tràng, labour lost.
 • Quá ư

  excessively, extremely., quá ư tồi tệ, excessively bad.
 • Quả vậy

  truly [so], really [so].
 • Đa túc

  (động vật) myriapod.
 • Quá xá

  (thông tục) excessvie, exaggerated.
 • Đá vàng

  indefectible; unshakeable, tình nghĩa đá vàng, an indefectible affection
 • Dạ vũ

  danh từ., nocturnal rain.
 • Dạ yến

  danh từ., night feast.
 • Quạc quạc

  xem quạc (láy)
 • Quắc thước

  tính từ., hale and hearty.
 • Quách

  sarcophagus, outer coffin., in order to have done with it., Đốt quách quyển sách dở ấy cho xong, to burn that bad book and have done with it.
 • Đặc cách

  exceptionally, especially, Đặc cách thăng thưởng, to be exceptionally promoted
 • Đắc chí

  tính từ, pleased; satisfied
 • Quái ác

  diabolic., trò quái ác, diabolic trick
 • Đặc công

  (quân đội) commando
 • Đắc cử

  be returned, be elected
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top