Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Anh

Kính tặng

Thông dụng

Offer respectfully

Xem thêm các từ khác

 • Kinh thánh

  danh từ, the bible
 • Kinh tởm

  horrible.
 • Kính trọng

  respect., học trò thì phải kính trọng thầy giáo, pupils must respect their teachers.
 • Kinh truyện

  ancient chinese classic works.
 • Kính viếng

  pay one's last tribute to.
 • Kính yêu

  tính từ, beloved
 • Kíp chầy

  (văn chương, cũ) sooner or later.
 • Kịt

  dark, dense., kìn kịt (láy, ý tăng)., trời kéo mây đen kịt, the sky was dark with clouds., chợ đông kịt nhhững người, the market...
 • Kíu cà kíu kịt

  xem kíu kịt (láy).
 • Kíu kịt

  groan., kĩu cà kĩu kịt (láy, ý tăng)., gánh gạo nặng kíu kịt, a groaning load of rice in two baskets hanging from a shoulder pole., chiếc...
 • Kon tum

  %%kon tum is the largest plateau on the central highlands. it is more than 800 metres above sea level. the majority of the local inhabitants are made up...
 • Ký âm pháp

  (nhạc) musical notation.
 • Kỳ an

  worship (deities, ancestors...) for good health.
 • Kỳ ảo

  tính từ, miraculous
 • Kỵ binh

  cavaly., cavalryman.
 • Kỹ càng

  elaborate, careful.
 • Ký chú

  note down, take notes of., make careful recommendations to.
 • Kỳ công

  tính từ, exploit; wonderful
 • Ky cóp

  save up odds and ends, save up cheese-parings and candle- ends., bí quyết làm giàu của hắn ta là ky cóp, his secret of getting rich was saving...
 • Kỳ cục

  Tính từ: odd; funny, con người kỳ cục, an odd person
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top