Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Anh

Xắn

Thông dụng

Động từ
to turn up, to roll up, to tuck up

Xem thêm các từ khác

 • Hoá phân

  chemical analysis.
 • Xán lạn

  tính từ, splendid, bright
 • Họa pháp

  brush.
 • Hoá phép

  metamorphose (someone, oneself , use magic (to accomplish something)., hoá phép biến mất, to desappear by means of magic.
 • Họa phúc

  luck and unluck, weal and woe.
 • Xanh

  tính từ, blue, green
 • Hoa quả

  danh từ, fruits
 • Xanh biếc

  tính từ, very blue
 • Xanh lá cây

  tính từ, green
 • Xanh lơ

  tính từ, blue
 • Hoa râm

  grey-haired, grey, pepper-and-salt., mới bốn mươi tuổi mà đầu đã hoa râm, to be grey-haired at only forty years of age.
 • Xanh xao

  tính từ, very pale
 • Hoa sen

  lotus., rose (of watering-can), shower-bath.
 • Xào

  Động từ: to stir-fry, Tính từ: stir-fried
 • Xao động

  Động từ, agitate
 • Hoa sói

  cholorantus., (hoa hoè hoa sói) gaudy., trang hoàng hoa hòe hoa sói, gaudy decorations.
 • Xao lãng

  Động từ, to neglect
 • Hoả sơn

  (từ cũ; nghĩa cũ) như hoả diệm sơn
 • Xảo quyệt

  tính từ, cunning, artful
 • Hoa tai

  ear-ring.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top