Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bợp tai

Như bợp
Thằng bị bố bợp tai
l'enfant est taloché par son père

Xem thêm các từ khác

 • Bụ bẫm

  Như bụ Em bé bụ bẫm bébé potelé; bébé grassouillet Robuste; fort Cành bụ bẫm branche robuste
 • Bụ sữa

  Poupard (grâce au bon lait de la mère) Em bé bụ sữa bébé poupard (grâce au bon lait de sa mère)
 • Bục

  Mục lục 1 Estrade 2 Lit-estrade 3 Crever 4 Qui se déchire facilement (à cause d\'un usage prolongé) 5 Pif! Estrade Bục lớp học estrade d\'une...
 • Bụi bặm

  Poussiéreux Sàn bụi bặm plancher poussiéreux
 • Bụi bờ

  Như bờ bụi
 • Bụi hồng

  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) triste vie terrestre; vie de misères
 • Bụi rậm

  Broussailles
 • Bụi trần

  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) vie terre à terre Poussière, souillure; tache Gương trong chẳng chút bụi trần Nguyễn Du comme une glace...
 • Bụi đời

  Polisson; galopin
 • Bụng chân

  Gras du mollet
 • Bụng cóc

  Bedon có bụng cóc bedonnant
 • Bụng dưới

  (giải phẫu học) bas-ventre
 • Bụng dạ

  Appareil digestif Bụng dạ chẳng lành mauvais appareil digestif Esprit; coeur Bụng dạ nhỏ nhen esprit mesquin Bụng dạ hào hiệp coeur...
 • Bụng phệ

  Bedaine; brioche
 • Bụt mọc

  (thực vật học) cyprès chauve Stalagmite ngồi như bụt mọc rester assis immobile et taciturne
 • Bụt ốc

  Statue de bouddha à tête crépue
 • Bủa vây

  Envelopper; cerner; encerler; investir Bủa vây đồn địch investir le poste ennemi
 • Bủn nhủn

  (ít dùng) như bủn rủn
 • Bủn rủn

  Qui tombe en défaillance; défaillant; qui défaille Bủn rủn cả chân tay qui défaille des bras et des jambes Sợ bủn rủn cả người qui...
 • Bủn xỉn

  Avaricieux; ladre; pingre; (thông tục) qui est un grippe-sou, qui est un grigou, qui est un pince-maille
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top