Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Chuếch choáng

Xem chếnh choáng

Xem thêm các từ khác

 • Chuệch choạc

  Xem chệch choạc
 • Chuốc

  Rechercher Chuốc người đẹp rechercher une beauté S\'attirer ; encourir Chuốc lấy sự thù oán s\'attirer la haine Chuốc lấy những...
 • Chuối hoa

  (thực vật học) canna de l\'Inde
 • Chuối rẻ quạt

  (thực vật học) ravénala
 • Chuối sợi

  (thực vật học) bananier textile Chanvre de Manille
 • Chuốt

  Frotter et polir; émorfiler Chuốt đũa frotter et polir des baguettes Chuốt lưỡi gươm émorfiler la lame d\'une épée Polir Chuốt lời văn...
 • Chuồi chuội

  Xem chuội
 • Chuồn

  Mục lục 1 (nói tắt của chuồn chuồn) libellule; demoiselle 2 (đánh bài, đánh cờ) trèfle 3 (thông tục) filer à l\'anglaise; enfiler...
 • Chuồn chuồn

  (động vật học) libellule; demoiselle chuồn chuồn đạp nước examiner superficiellement; ne faire qu\'effleurer
 • Chuồn chuồn kim

  (động vật học) agrion
 • Chuồn chuồn ngô

  (động vật học) aeschne
 • Chuồng chồ

  Lieux d\'aisance (à la campagne)
 • Chuồng gio

  Như chuồng chồ
 • Chuồng hôi

  Như chuồng chồ
 • Chuồng tiêu

  Cabinet d\'aisances; water-closet; waters; toilettes; latrines
 • Chuồng trại

  Aire d\'élevage (dans une exploitation agricole...)
 • Chuồng xí

  Như chuồng tiêu
 • Chuộc tội

  Racheter; rédimer; expier Chuộc tội cho loài người rédimer les hommes Chuộc tội ác expier un crime để chuộc tội piaculaire ;...
 • Chuội nợ

  (thông tục) ne pas payer ses dettes
 • Chuột bạch

  (động vật học) cobaye
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top