Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Liên ứng

(sinh vật học, sinh lý học) consensus

Xem thêm các từ khác

 • Liêu thuộc

  (từ cũ, nghĩa cũ) mandarin subalterne
 • Liếc

  Regarder de côté; regarder du coin de l\'oeil; lorgner; reluquer Liếc một phụ nữ lorgner une femme Liếc gái reluquer les filles Repasser Liếc...
 • Liếc mắt

  Như liếc
 • Liếm gót

  Lécher les bottes; faire de la lèche (à quelqu\'un) đồ liếm gót lèche-bottes
 • Liếm láp

  (nghĩa xấu) như liếm Grignoter; gratter Lợi dụng thời cơ để tìm cách liếm láp profiter de l\'occasion pour chercher à grignoter quelque...
 • Liếm mép

  Se pourlécher; s\'en lécher les babines
 • Liếm môi

  Như liếm mép
 • Liếm đít

  (thô tục) lécher le cul đồ liếm đít (thô tục) lèche-cul
 • Liến

  Loquace; volubile liên liến (redoublement) volubilement
 • Liến láu

  (nghĩa xấu) déluré Đứa bé liến láu enfant déluré
 • Liến thoắng

  Qui a la langue bien pendue; babillard
 • Liếp

  Treillage en bambou Liếp phơi cá treillage en bambou pour le séchage des poissons Liếp ngăn vách treillage en bambou servant de cloison gương...
 • Liếp nhiếp

  Piailler (en parlant des poussins)
 • Liềm móng

  (giải phẫu học) lunule
 • Liền sẹo

  Cicatriser
 • Liền tay

  D\'emblée Mua liền tay acheter d\'emblée Tout de suite après Mua rồi bán liền tay acheter pour revendre tout de suite Sans interruption; incessamment...
 • Liều

  (y học) dose Tăng liều thuốc lên forcer la dose d\'un médicament Prise Dùng một liều thuốc prendre une prise de médicament Risquer; hasarder...
 • Liều liệu

  Xem liệu
 • Liều lĩnh

  Téméraire; qui a du culot
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top