Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Nói lảng

Détourner la conversation

Xem thêm các từ khác

 • Nói lầm

  (cũng nói nói nhầm) dire par erreur; faire des méprises en paroles
 • Nói lẩy

  (tiếng địa phương) dire des paroles boudeuses
 • Nói lẫn

  (y học) paralalie
 • Nói lắp

  Bégayer người nói lắp bègue
 • Nói lếu

  Dire des bêtises nói lếu nói láo nói láo nói láo
 • Nói lịu

  Như nói nhịu
 • Nói lọn

  Dire par erreur; faire des méprises en paroles
 • Nói lối

  (sân khấu) style de conversation propre au théâtre classique
 • Nói lớ

  Avoir un accent
 • Nói lửng

  Parler avec réticence
 • Nói mát

  User de propos aigres-doux
 • Nói mép

  Parler du bout des lèvres
 • Nói mê

  Parler en rêve (y học) somniloquie
 • Nói mò

  Parler au hasard ăn ốc nói mò parler sans fondement
 • Nói móc

  Lancer des allusions caustiques
 • Nói mỉa

  Ironiser
 • Nói ngang

  Dire des paroles qui entravent une discussion
 • Nói ngoa

  Entacher la réalité
 • Nói ngọng

  (y học) idioglossie; dyslalie
 • Nói ngọt

  Dire des paroles doucereuses nói ngọt lọt đến xương on prend plus de mouches avec le miel qu\'avec du vinaigre
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top