Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Nha

(từ cũ, nghĩa cũ) service
Nha khí tượng
service de météorologie
(từ cũ, nghĩa cũ) nói tắt của nha lại
(nói tắt của mạch nha) malt
quan tha nha bắt
il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints

Xem thêm các từ khác

 • Nha dịch

  (từ cũ, nghĩa cũ) agent de bureau (aux bureaux de mandarin)
 • Nha khoa

  (y học) odontologie
 • Nha lại

  (từ cũ, nghĩa cũ) secrétaire de bureau; scribe (aux bureaux de mandarin)
 • Nha môn

  (từ cũ, nghĩa cũ) bureau de mandarin
 • Nha phiến

  (từ cũ, nghĩa cũ) opium
 • Nha sĩ

  Dentiste; chirurgien-dentiste; odontologiste
 • Nha đảm tử

  (dược học) graine de brucéa
 • Nhai

  Mâcher; mastiquer Nhai thức ăn mâcher les aliments Nhai trầu mâcher du bétel Rabâcher Học bài nhai ra mãi mà không thuộc rabâcher une...
 • Nhai lại

  Ruminer động vật nhai lại ruminant chứng nhai lại (y học) mérycisme
 • Nhai nhải

  À n\'en plus finir; longuement; prolixement Nói nhai nhải suốt buổi sáng parler à n\'en plus finir toute la matinée
 • Nham

  Salade d\'une fleur de régime de bananier (hâchée menu et mélangée de tranches de peau de porc et assaisonnée de sésame)
 • Nham hiểm

  Perfide; insidieux
 • Nham nham

  Qui n\'est pas uni Tấm ván nham nham planche qui n\'est pas unie
 • Nham nháp

  Xem nháp
 • Nham nhở

  Parsemé de taches de couleurs différentes Bức tường quét vôi còn nham nhở mur blanchi qui présente encore des taches de couleurs différentes;...
 • Nham thạch

  (địa lý, địa chất) roche
 • Nhan nhản

  En grand nombre; en nombre Ngoài chợ nhan nhản những hàng il y a des marchandises en grand nombre au marché
 • Nhan sắc

  Beauté (féminine) Một phụ nữ rất có nhan sắc une femme d\'une grande beauté
 • Nhan đề

  Titre (d\'un ouvrage...)
 • Nhan đề là

  S\'intituler
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top