Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Nhai

Mâcher; mastiquer
Nhai thức ăn
mâcher les aliments
Nhai trầu
mâcher du bétel
Rabâcher
Học bài nhai ra mãi không thuộc
rabâcher une le�on sans arriver à la savoir

Xem thêm các từ khác

 • Nhai lại

  Ruminer động vật nhai lại ruminant chứng nhai lại (y học) mérycisme
 • Nhai nhải

  À n\'en plus finir; longuement; prolixement Nói nhai nhải suốt buổi sáng parler à n\'en plus finir toute la matinée
 • Nham

  Salade d\'une fleur de régime de bananier (hâchée menu et mélangée de tranches de peau de porc et assaisonnée de sésame)
 • Nham hiểm

  Perfide; insidieux
 • Nham nham

  Qui n\'est pas uni Tấm ván nham nham planche qui n\'est pas unie
 • Nham nháp

  Xem nháp
 • Nham nhở

  Parsemé de taches de couleurs différentes Bức tường quét vôi còn nham nhở mur blanchi qui présente encore des taches de couleurs différentes;...
 • Nham thạch

  (địa lý, địa chất) roche
 • Nhan nhản

  En grand nombre; en nombre Ngoài chợ nhan nhản những hàng il y a des marchandises en grand nombre au marché
 • Nhan sắc

  Beauté (féminine) Một phụ nữ rất có nhan sắc une femme d\'une grande beauté
 • Nhan đề

  Titre (d\'un ouvrage...)
 • Nhan đề là

  S\'intituler
 • Nhang khói

  (tiếng địa phương) culte des morts
 • Nhanh

  Rapide; vite Con ngựa chạy nhanh un cheval rapide (à la course) Nhanh như mũi tên rapide comme une flèche Người chạy nhanh nhất le coureur...
 • Nhanh chai

  Leste; agile; prompt; alerte
 • Nhanh chóng

  Prompt; rapide Chúc anh nhanh chóng bình phục je vous souhaite un prompt rétablissement
 • Nhanh gọn

  Expéditif
 • Nhanh lẹ

  Vif; agile; prompt
 • Nhanh mắt

  Avoir le regard vif
 • Nhanh nhách

  Xem nhách
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top