Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Phong ấp

(sử học) concéder en fief
Fief

Xem thêm các từ khác

 • Phu

  (từ cũ, nghĩa xấu) coolie Mộ phu đồn điền recruter des coolies pour les plantations (đánh bài, đánh cờ) combinaison de cartes; série...
 • Phu bốc vác

  (từ cũ, nghĩa cũ) portefaix; porteur
 • Phu lục lộ

  (từ cũ, nghĩa cũ) cantonnier
 • Phu mỏ

  (từ cũ, nghĩa cũ) mineur
 • Phu nhân

  Madame Épouse Đại sứ và phu nhân l\'ambassadeur et son épouse
 • Phu phen

  (từ cũ,nghĩa cũ; nghĩa xấu) coolies
 • Phu phụ

  (từ cũ, nghĩa cũ) entre mari et femme; conjugal Tình phu phụ sentiments conjugaux
 • Phu quân

  (từ cũ, nghĩa cũ) Mon seigneur et ma†tre; mon mari
 • Phu thê

  (từ cũ, nghĩa cũ) entre mari et femme; conjugal Yêu nhau cho trọn chút tình phu thê ca dao ) s\'aimer d\'un parfait amour conjugal
 • Phu trạm

  (từ cũ, nghĩa cũ) facteur rural (des postes) Estafette
 • Phu tử

  (từ cũ, nghĩa cũ) ma†tre
 • Phu xe

  Tireur de pousse-pousse
 • Phun

  Projeter par la bouche (en jets ou en fines gouttelettes); faire jaillir Phun nước vào bạn projeter de l\'eau par la bouche sur son ami Rejeter;...
 • Phun trào

  (địa lý, địa chất) éruptif Đá phun trào roches éruptive chất phun trào éjecteur
 • Phung

  (địa phương) (variante phonétique de phong) lèpre
 • Phung phá

  Dissiper; engloutir; dilapider (thân) claquer Phung phá của cải dissiper ses biens; engloutir sa fortune Phung phá gia tài claquer un héritage
 • Phung phí

  Gaspiller; éparpiller son argent; jeter l argent par les fenêtres; br‰ler la chandelle par les deux bouts; faire danser les écus
 • Phung phúng

  Légèrement rebondi (en parlant des joues)
 • Phuy

  Phuy xăng un f‰t d\'essence
 • Phàm

  Commmun, vulgaire Người phàm homme commun, gens vulgaires Gloutonnement Ăn phàm manger gloutonnement Chaque fois que; si jamais Phàm làm việc...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top