Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Tịch liêu

(từ cũ, nghĩa cũ) solitaire ; calme.

Xem thêm các từ khác

 • Tịch mịch

  Silencieux ; calme. Phong cảnh tịch mịch paysage silencieux.
 • Tịch thu

  Confisquer. Tịch thu hàng lậu confisquer des marchandises de contrebande.
 • Tịch thâu

  (địa phương) như tịch thu
 • Tịnh giới

  (tôn giáo) observer les préceptes religieux pour garder la pureté de son âme (terme de bouddhisme).
 • Tịnh tiến

  (toán học) translation.
 • Tịnh vô

  (khẩu ngữ) absolument pas ; absolument sans. Tịnh vô tin tức absolument sans nouvelles.
 • Tịt mít

  (thông tục) rester sec ; sécher. Ne rien comprendre.
 • Tịt ngòi

  Avoir une mèche qui ne prend pas. Pháo tịt ngòi pétard dont la mèche ne prend pas ; pétard qui n\'éclate pas. (thông tục) perdre son enthousiasme ;...
 • Tọc mạch

  Curieux et indiscret ; fouinard.
 • Tỏ bày

  Như bày tỏ
 • Tỏ ra

  Montrer ; faire preuve de ; se montrer ; s\'avérer. Tỏ ra độ lượng se montrer généreux ; faire preuve de générosité ;...
 • Tỏ rõ

  Manifester clairement ; montrer ; dénoter. Một hành động tỏ rõ lòng dũng cảm action qui montre du courage ; Tỏ rõ ý chí...
 • Tỏi lào

  (thực vật học) éleutherine.
 • Tỏi tây

  (thực vật học) poireau.
 • Tỏng tòng tong

  Xem tỏng.
 • Tố chất

  Naturel; nature (d\'une personne).
 • Tố giác

  Dénoncer. Tố giác với công an dénoncer quelqu\'un à la police.
 • Tố khổ

  (từ cũ, nghĩa cũ) dénoncer les malheurs et injustices encourus (terme utilisé lors de la réforme agraire).
 • Tố lốc

  Rafale et bourrasque; bourrasque.
 • Tố nga

  (văn chương; từ cũ, nghĩa cũ) belle jeune fille; belle femme. Đầu lòng hai ả tố nga (Nguyễn Du) leurs premiers enfants étaient deux...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top