Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Thế thần

(từ cũ, nghĩa cũ) mandarin de vieille lignée.
Puissant et influent (on dit plutôt thần thế).

Xem thêm các từ khác

 • Thế thủ

  Défensive. Giữ thế thủ être sur la défensive.
 • Thế tình

  Comportement habituel des gens du monde.
 • Thế tôn

  ((Đức)(Thế Tôn) (tôn giáo) le Bouddha.
 • Thế tất

  Inévitablement ; nécessairement. Việc thế tất phải như thế il en sera inévitablement ainsi.
 • Thế tập

  (từ cũ, nghĩa cũ) héréditaire. Quý tộc thế tập noblesse héréditaire.
 • Thế tổ

  (từ cũ, nghĩa cũ) deuxième roi d\'une dynastie.
 • Thế tộc

  (từ cũ, nghĩa cũ) famille de mandarins de vieille lignée.
 • Thế tục

  Séculier ; temporel ; la…que. Quyền thế tục pouvoir temporel ; autorité séculière.
 • Thế tục hóa

  Séculariser ; la…ciser. Thế tục hóa một tu viện séculariser un couvent Thế tục hóa nhà trường la…ciser les écoles.
 • Thế và

  Et en plus.
 • Thế vận

  (từ cũ, nghĩa cũ) destinée de l\'humanité ; destinée. (cũng như thế vận hội) Jeux Olympiques.
 • Thế vận hội

  Xem thế vận
 • Thế vị

  (từ cũ, nghĩa cũ) épreuve de la vie ; expérience de la vie.
 • Thế đại

  Génération.
 • Thế đạo

  (từ cũ, nghĩa cũ) la voie usuelle du monde. La morale sociale.
 • Thế đồ

  (từ cũ, nghĩa cũ) les chemins de la vie.
 • Thếch

  Très ; fortement ; bien. Mốc thếch fortement moisi Bạc thếch très décoloré Nhạt thếch bien insipide ; bien fade Nhẹ thếch...
 • Thếp vàng

  Dorer.
 • Thết tiệc

  Offrir un banquet.
 • Thết đãi

  Régaler.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top