Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Thổ hào

(từ cũ, nghĩa cũ) notable influent.

Xem thêm các từ khác

 • Thổ mộ

  (địa phương) cabriolet ; cab ; char à bancs.
 • Thổ mộc

  (từ cũ, nghĩa cũ) travaux de construction.
 • Thổ mộc hương

  (thực vật học, dược học) inule ; inula.
 • Thổ nghi

  (cũng như thổ ngơi) conditions pédologiques ; terroir.
 • Thổ ngơi

  Xem thổ nghi
 • Thổ ngữ

  (ngôn ngữ học) patois ; parler régional.
 • Thổ nhưỡng

  (nông nghiệp) sol.
 • Thổ nhưỡng học

  Pédologie nhà thổ nhưỡng học pédologue.
 • Thổ phỉ

  Bandit local.
 • Thổ phục linh

  (thực vật học; dược học) salsepareille.
 • Thổ quan

  (sử học) mandarin régional (administrateur des aborigènes montagnards au Nord du Viêtnam).
 • Thổ sản

  Produits agricoles locaux ; don de la terre.
 • Thổ ti

  (từ cũ, nghĩa cũ) noble héréditaire (chez les minorités ethniques).
 • Thổ tinh

  (thiên văn học) Saturne.
 • Thổ trước

  (từ cũ, nghĩa cũ) natif ; aborigène. Thổ trước Lạng Sơn natifs de Langson.
 • Thổ trạch

  Thuế thổ trạch contribution foncière des propriétés bâties.
 • Thổ tả

  (y học) choléra. (thông tục) piètre ; de très mauvaise qualité. Xe thổ tả piètre véhicule ; Hàng thổ tả marchandises de très...
 • Thổ âm

  Accent du terroir.
 • Thổ địa

  Terres arables. Génie du sol.
 • Thổi mòn

  (địa lý, địa chất) déflation.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top