Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Tiu nghỉu

(tiu nguỷu) déconfit ; penaud.
Tiu nghỉu như chó cụt tai
penaud comme un chien qui aurait une oreille coupée.

Xem thêm các từ khác

 • Tiu nguỷu

  Xem tiu nghỉu.
 • Tiêm

  Mục lục 1 Tige de tassement (pour tasser l\'opium dans l\'orifice de la pipe). 2 Sonde (pour sonder les bagages à la douane...). 3 Tasser (l\'opium)...
 • Tiêm chủng

  Injection et vaccination ; vaccination. Tiêm chủng phòng bệnh vaccination prophylactique.
 • Tiêm kích

  Máy bay tiêm kích chasseur.
 • Tiêm la

  (cũng như tim la) syphilis.
 • Tiêm lửa

  Như tiêm
 • Tiêm mao

  (động vật học) cil.
 • Tiêm nhiễm

  Être imprégné de ; s\'imprégner ; contracter. Tiêm nhiễm thói xấu contracter un vice.
 • Tiêm nhập

  (địa lý, địa chất) injection.
 • Tiêm truyền

  (y học) perfusion bộ tiêm truyền perfuseuse.
 • Tiêm tất

  Xem tươm tất
 • Tiêm tế

  Ténu ; fin.
 • Tiên

  Immortel (tao…ste censé devenu immotel). Fée ; tacouin ăn được ngủ được là tiên (tục ngữ) bien heureux soit celui qui mange avec...
 • Tiên chỉ

  (từ cũ, nghĩa cũ) doyen du village.
 • Tiên cung

  Palais des fées ; séjour des fées.
 • Tiên cô

  Fée.
 • Tiên cảnh

  Séjour des fées. Éden Féerie.
 • Tiên giác

  Prescience.
 • Tiên giới

  Séjour des fées.
 • Tiên hiền

  Sage de l\'ancien temps.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top