Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Việt - Nhật

Chủ tớ

n

くんしん - [君臣]

Các từ tiếp theo

 • Chủ yếu

  メジャー, しゅよう - [主要], おも - [主], おもに - [主に], かんじん - [肝心], しゅとして - [主として], もっぱら -...
 • Chủ yếu là

  ようするに - [要するに]
 • Chủ ý để giết

  さつい - [殺意] - [sÁt Ý]
 • Chủ điểm

  テーマ
 • Chủ đất

  やぬし - [家主] - [gia chỦ]
 • Chủ đề

  わだい - [話題], トピック, テーマ, だい - [題], しゅだい - [主題], ことがら - [事柄], かだい - [課題], サブジェクト,...
 • Chủ đề bàn luận

  ぎだい - [議題], chủ đề bàn luận được đưa ra bằng ~: ~で取り上げられた議題, chủ đề bàn luận chính của hội...
 • Chủ đề cần giải quyết tiếp theo

  かだい - [課題], explanation : 現在、問題にはなっていないが、将来問題になりそうなものを解決すべきテーマに取り上げたものが課題である。あるべき姿(期待水準)と現状とのズレを感じ取って、テーマ化したものといえる。一般に、従来の延長線上に解がなく、発想の転換を必要とするテーマをいう。///課題発掘には、外部環境の変化をつかむ、内部環境の変化をつかむ、ニーズを探る、ことから始める。,...
 • Chủ đề do vua chọn để bình thơ

  ぎょだい - [御題] - [ngỰ ĐỀ]
 • Chủ đề rắc rối

  なんだい - [難題]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Baby's Room

1.407 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem

Energy

1.657 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Outdoor Clothes

231 lượt xem

The Living room

1.303 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
 • 11/09/21 06:41:21
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch ra nghĩa là gì thế ạ?
  "Selling out soon! First come first serve! This isn't something casual like grocery shopping"
  • Bibi
   2 · 11/09/21 09:24:13
  • PBD
   1 · 14/09/21 08:24:08
 • 06/09/21 07:20:48
  Các bạn cho mình hỏi: Sau động từ giác quan SEE là V-ing hoặc V nguyên mẫu không TO.
  Nhưng câu sau " I see you found the books "
  >> Sau SEE sao lại là động từ Found ở dạng quá khứ, minh chưa rõ chỗ này. Bạn nào hiểu chỉ giúp mình với.
  • rudess
   1 · 06/09/21 07:34:50
   2 câu trả lời trước
   • anhvuktkt7
    Trả lời · 09/09/21 05:59:47
Loading...
Top