Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Theo tiến độ dỡ (thuê tàu )

Kinh tế

にあげとどうじに - [荷揚と同時に]
Category: 対外貿易

Xem thêm các từ khác

 • Theo tiền lệ

  せんれいにならう - [先例に倣う]
 • Theo trình tự

  じゅんじゅんに - [順々に], シーケンシャル
 • Theo tỉ lệ

  わりあいに - [割合に]
 • Theo vết

  トラッキング
 • Theo yêu cầu

  オンデマンド
 • Theo ý muốn

  ぞんぶんに - [存分に]
 • Theo ý riêng của khách hàng

  とくちゅう - [特注]
 • Theo đuôi

  びこう - [尾行する], ついびする - [追尾する], ついずいする - [追随する]
 • Theo đuổi việc học

  しゅぎょう - [修業する], しゅうぎょう - [修行する], しゅうぎょう - [修業する]
 • Theo đòi

  ついきゅうする - [追求する]
 • Theo đó

  それとともに, そこで - [其処で]
 • Theo đúng như

  ...のとおり
 • Theo đường

  ことによって
 • Theo đường chéo

  ななめに - [斜めに] - [tÀ]
 • Theo đạo

  きょうぎにしたがう - [教義に従う], きえする - [帰依する], theo đạo phật (quy y cửa phật): 仏道に帰依する, theo đạo:...
 • Theo đến cùng

  くいさがる - [食い下がる], dù tới đâu cũng theo đến cùng: どこまでも食いさがる
 • Thi

  しけん - [試験], し - [詩], こうさ - [考査] - [khẢo tra], きょうそう - [競争], かっせん - [合戦], じゅけん - [受験する]
 • Thi bơi

  すいえいきょうぎ - [水泳競技], きょうえい - [競泳], chiến thắng trong cuộc thi bơi: 競泳で優勝する, vận động viên...
 • Thi ca

  しいか - [詩歌], anh hùng không được nói đến trong thơ ca: 詩歌にうたわれたことのない英雄
 • Thi chạy

  とらっくきょうぎ - [トラック競技]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top