Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Việt

Hủ bại

Tính từ

lạc hậu và đồi bại
tư tưởng hủ bại
thành kiến hủ bại

Xem thêm các từ khác

 • Hủ lậu

  Tính từ quá lạc hậu, lỗi thời đầu óc hủ lậu bài trừ những tập tục hủ lậu Đồng nghĩa : cổ hủ
 • Hủ nho

  Danh từ (Từ cũ) nhà nho có tư tưởng quá lạc hậu, lỗi thời.
 • Hủ tiếu

  Danh từ món ăn phổ biến ở Nam Bộ làm bằng bánh tráng từ bột gạo cắt thành sợi trộn lẫn với thịt lợn, tôm băm, có...
 • Hủ tục

  Danh từ phong tục đã lạc hậu, đã lỗi thời xoá bỏ những hủ tục
 • Hứa hão

  Động từ hứa điều biết là không thực tế và sẽ không làm toàn hứa hão! Đồng nghĩa : hứa hươu hứa vượn
 • Hứa hôn

  Động từ hẹn ước sẽ kết hôn hoặc cho phép kết hôn hai người đã hứa hôn
 • Hứa hươu hứa vượn

  (Khẩu ngữ) hứa rất nhiều nhưng không thực hiện lời hứa. Đồng nghĩa : hứa hão
 • Hứa hẹn

  Mục lục 1 Động từ 1.1 hứa và hẹn (nói khái quát) 1.2 cho thấy trước, báo hiệu trước===== triển vọng tốt đẹp 2 Danh...
 • Hứng chịu

  Động từ buộc phải nhận về phần mình điều không may, không tốt lành hứng chịu tai hoạ hứng chịu hậu quả
 • Hứng gió

  Động từ (Phương ngữ) hóng gió ra bờ sông hứng gió
 • Hứng khởi

  Tính từ ở trạng thái có niềm vui làm nức lòng lòng đầy hứng khởi
 • Hữu biên

  Danh từ bên phải, cánh phải; phân biệt với tả biên.
 • Hữu cơ

  Tính từ thuộc giới sinh vật mang đặc thù của những vật có cơ quan thực hiện chức năng sống thế giới hữu cơ có quan...
 • Hữu danh vô thực

  chỉ có tiếng hão, thật ra không có gì.
 • Hữu dũng vô mưu

  chỉ có sức mạnh, cốt cậy vào sức mạnh, không có mưu trí gì một viên tướng hữu dũng vô mưu
 • Hữu dụng

  Tính từ (Ít dùng) dùng được, làm được việc, không phải là vô ích vật hữu dụng con người hữu dụng Đồng nghĩa : hữu...
 • Hữu hiệu

  Tính từ có hiệu quả, có hiệu lực giải pháp hữu hiệu phương thuốc hữu hiệu Trái nghĩa : vô hiệu
 • Hữu hình

  Tính từ có hình thể rõ ràng vật thể hữu hình thế giới hữu hình Trái nghĩa : vô hình
 • Hữu hạn

  Tính từ có giới hạn nhất định, có hạn sức người là hữu hạn Trái nghĩa : vô hạn
 • Hữu hảo

  Tính từ (Từ cũ) như hữu nghị quan hệ hữu hảo
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top