Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

How to make banana pudding

Nội dung bài

Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.
This delicious recipe is perfect for banana lovers everywhere.

You Will Need

Water 2 c. skim milk 1/3 c. sugar 3 tbsp. cornstarch 3 large egg yolks Pinch of salt 4 medium-ripe bananas 12 shortbread or vanilla-flavored cookies, crumbled Whipped cream PLAY

Step 1: Simmer 2 inches of water in a large pot. In a heatproof bowl, mix together the milk, sugar, cornstarch, egg yolks, and the salt. PLAY

Step 2: Place the bowl in the simmering water. Cook until the mixture is thick, about 10 minutes, stirring constantly. PLAY

Step 3: Cut the bananas into thin slices with the paring knife, and then place them into a casserole dish. Pour the hot pudding mixture over the bananas.

Tip: Cover the bananas completely to prevent discoloration. PLAY

Step 4: Cover the pudding with plastic wrap and then place it in the refrigerator until it sets – at least 1 hour. PLAY

Step 5: Serve the pudding with crumbled cookies and a dollop of whipped cream.

Did you know? Bananas contain about 74 percent water. PLAY

Lượt xem: 36 Ngày tạo:
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top