Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

卫生球

{moth-ball } , viên băng phiến, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị bỏ xó, bị gác bếp, về vườn, bị loại bỏ (ý kiến...)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 卫生的

  Mục lục 1 {healthful } , lành mạnh, có lợi cho sức khoẻ, làm tăng sức khoẻ 2 {hygeian } , (thuộc) nữ thần sức khoẻ 3 {hygienic...
 • 卫生纸

  { bumf } , (từ lóng) giấy vệ sinh, giấy chùi đít, giấy tờ, tài liệu
 • 卯机

  { riveter } , thợ tán đinh, máy tán đinh
 • Mục lục 1 {impress } , sự đóng dấu, dấu (đóng vào, in vào...), (nghĩa bóng) dấu ấn, đóng, in (dấu lên cái gì); đóng dấu...
 • 印凹痕

  { indent } , vết lõm, khía răng cưa; vết mẻ, chỗ lõm, chỗ lún, chỗ lồi lõm (ở bờ biển), chỗ thụt vào (ở đầu một...
 • 印刷

  { presswork } , sản phẩm ép, sản phẩm dập, công việc in { Printing } , sự in, nghề ấn loát
 • 印刷上的

  { typographical } , (thuộc) sự in máy
 • 印刷业

  { print } , chữ in, sự in ra, dấu in; vết; dấu, ảnh in (ở bản khắc ra); ảnh chụp in ra, vải hoa in, bằng vải hoa in, (từ...
 • 印刷于行间

  { interline } , viết (chữ) xen vào, in xen vào (hàng chữ đã có), may thêm lần lót vào giữa (cho một cái áo) (giữa vỏ ngoài...
 • 印刷体裁

  { typography } , thuật in máy, kiểu in, cách trình bày bản in
 • 印刷品

  { presswork } , sản phẩm ép, sản phẩm dập, công việc in { sheet } , khăn trải giường, lá, tấm, phiến, tờ, tờ báo, dải,...
 • 印刷商

  { typographer } , thợ in ((từ lóng) (viết tắt) typo)
 • 印刷字体

  { print } , chữ in, sự in ra, dấu in; vết; dấu, ảnh in (ở bản khắc ra); ảnh chụp in ra, vải hoa in, bằng vải hoa in, (từ...
 • 印刷字句

  { letterpress } , phần chữ (đối với phần tranh ảnh trong một cuốn sách)
 • 印刷工

  Mục lục 1 {machineman } , thợ máy 2 {pressman } , nhà báo, thợ in 3 {printer } , thợ in, chủ nhà in, máy in, thợ in vải hoa, thợ...
 • 印刷工人

  { typographer } , thợ in ((từ lóng) (viết tắt) typo)
 • 印刷工厂

  { printery } , (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà in, xưởng in vải hoa
 • 印刷所

  { printery } , (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà in, xưởng in vải hoa
 • 印刷数次的

  { polychrome } , nhiều sắc, tranh nhiều màu; tượng nhiều nàu; bình nhiều màu
 • 印刷术

  { Printing } , sự in, nghề ấn loát { typography } , thuật in máy, kiểu in, cách trình bày bản in
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top