Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

网线

{reticle } , đường kẻ ở mắt lưới; đường chữ thập (trong dụng cụ quang học) ((cũng) reticule)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 网线铜版术

  { mezzotint } , phương pháp khắc nạo, bản in khắc nạo, khắc nạo; in theo bản khắc nạo
 • 网织红细胞

  { reticulocyte } , (sinh vật học) tế bào lưới; buồng cầu lưới
 • 网络

  { meshwork } , lưới, mặt rây, mặt sàng { network } , lưới, đồ dùng kiểu lưới, mạng lưới, hệ thống, (kỹ thuật) hệ thống...
 • 网络协议

  { appletalk } , Tên một tiêu chuẩn mạng cục bộ do hãng Apple Computer thành lập
 • 网络名

  { bitnet } , Tên mạng toàn cục liên kết các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ, Canada, châu Âu
 • 网络病毒

  { worm } , (động vật học) giun; sâu, trùng, (kỹ thuật) đường ren (của vít), (nghĩa bóng) người không đáng kể, người đáng...
 • 网膜

  { omentum } , (giải phẫu) màng nối, mạch nối
 • 网膜检影法

  { retinoscopy } , sự soi màng lưới
 • 网膜状

  { retinitis } , (y học) viêm màng lưới, viêm võng mạc
 • 网膜的

  { omental } , (giải phẫu) (thuộc) màng nối
 • 网质

  { plastin } , (sinh vật học) plaxtin; chất hạt
 • 网鱼

  { netting } , lưới, mạng lưới, sự đánh lưới, sự giăng lưới, sự đan (lưới...), nguyên liệu làm lưới; vải màn
 • 罕有

  Mục lục 1 {infrequence } , sự ít xảy ra, sự hiếm khi xảy ra, sự không thường xuyên 2 {infrequency } , sự ít xảy ra, sự hiếm...
 • 罕有的

  { rare } , hiếm, hiếm có, ít có, loãng, rất quý, rất tốt, rất ngon, rất vui..., (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tái, xào còn hơi sống,...
 • 罕见的

  { infrequent } , ít xảy ra, hiếm khi xảy ra, không thường xuyên { out -of-the-way } , xa xôi, hẻo lánh, lạ, khác thường, không chỉnh,...
 • 罕见的例子

  { marvel } , vật kỳ diệu, vật tuyệt diệu, kỳ công, người kỳ dị, người kỳ lạ, người khác thường, ngạc nhiên, kinh...
 • 罗伯特

  { Robert } , (thông tục) cảnh sát, công an
 • 罗勒

  { basil } , (thực vật học) cây húng quế, cây rau é ((cũng) sweet basil), (như) basan
 • 罗唆

  { prolixity } , tính dài dòng, tính dông dài; tính rườn rà (nói, viết)
 • 罗唆的

  { long -winded } , dài hơi, dài dòng, chán ngắt { tortuous } , quanh co, khúc khuỷu, uốn khúc, (nghĩa bóng) quanh co, loanh quanh; xảo...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top