Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

表示份量

{quantify } , xác định số lượngThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 表示位置的

  { locative } , (ngôn ngữ học) (thuộc) cách vị trí, (ngôn ngữ học) cách vị trí
 • 表示反复的

  { frequentative } , (ngôn ngữ học) nhiều lần, xảy ra nhiều lần
 • 表示发音的

  { pronouncing } , sự công bố, sự tuyên bố, sự phát âm, sự đọc, (định ngữ) phát âm, đọc
 • 表示变色的

  { polychromatic } , nhiều sắc, tranh nhiều màu; tượng nhiều nàu; bình nhiều màu
 • 表示多色的

  { polychromatic } , nhiều sắc, tranh nhiều màu; tượng nhiều nàu; bình nhiều màu
 • 表示实在的

  { substantive } , biểu hiện sự tồn tại, tồn tại riêng biệt; tồn tại độc lập, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trọng yếu, lớn lao,...
 • 表示尊敬的

  { reverential } , tỏ vẻ tôn kính, tỏ vẻ kính trọng
 • 表示差别的

  { discriminative } , rõ ràng, tách bạch, biết phân biệt, có óc phán đoán, biết suy xét, sáng suốt
 • 表示异议

  { challengeable } , (quân sự) có thể bị hô \"đứng lại\" , có thể không thừa nhận, có thể đòi, có thể yêu cầu { remonstrate...
 • 表示性

  { demonstrativeness } , tính hay thổ lộ tâm tình, tính hay giãi bày tâm sự, sư bày tỏ tình cảm, sự biểu lộ tình cảm, sự...
 • 表示惊讶

  { ho } , ô, này, (hàng hải) kia { oho } , ô hô, ô, úi, chà chà { oops } , Viết tắt của object,oriented programming system (hệ lập...
 • 表示意志的

  { volitive } , (thuộc) ý chí
 • 表示敬意的

  { honorific } , kính cẩn, lời nói kính cẩn { regardful } , chú ý, hay quan tâm đến { respectful } , lễ phép; kính cẩn, bày tỏ sự...
 • 表示数字的

  { numeral } , (thuộc) số, số, chữ số, (ngôn ngữ học) số t
 • 表示母系

  { metronymic } , đặt theo tên mẹ (bà) (tên), tên đặt theo tên mẹ (bà)
 • 表示母系的

  { matronymic } , đặt theo tên mẹ (bà) (tên), tên đặt theo tên mẹ (bà) { metronymic } , đặt theo tên mẹ (bà) (tên), tên đặt...
 • 表示法

  { notation } , ký hiệu, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời chú thích, lời chú giải, lời ghi ch { representation } , sự tiêu biểu, sự tượng...
 • 表示爱情的

  { amorous } , đa tình, si tình; say đắm, sự yêu đương
 • 表示特性地

  { characteristically } , theo tính cách đặc trưng
 • 表示的

  { denotative } , biểu hiện, biểu thị, biểu lộ, bao hàm (nghĩa) { expressive } , có ý nghĩa, diễn cảm, (để) diễn đạt, (để)...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top