Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

起飞

{launch } , xuồng lớn (lớn nhất trên một tàu chiến), xuồng du lịch, sự hạ thuỷ (tàu), hạ thuỷ (tàu), ném, phóng, quăng, liệng (tên lửa; lời đe doạ...); mở (cuộc tấn công); phát động (phong trào...); giáng (quả đấm...); ban bố (sắc lệnh...), khởi đầu, khai trương, đưa (ai) ta, giới thiệu (ai) ra (cho mọi người biết), bắt đầu dấn vào, lao vào, chửi rủa ai om sòm, chết, qua đời, chửi rủa một thôi một hồi


{take-off } , sự nhại, bức vẽ giỡn; tranh biếm hoạ, (thể dục,thể thao) đà giậm nhảy; chỗ giậm nhảy; sự lấy đà để nhảy, (hàng không) sự cất cánhThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 起麻醉作用

  { narcotize } , gây mê, cho uống thuốc ngủ; gây ngủ
 • 超上同调

  { hypercohomology } , siêu đối đồng đều
 • 超下同调

  { hyperhomology } , (đại số) siêu đồng đều
 • 超临界的

  { supercritical } , (vật lý) trên (tới) hạn; siêu (tới) hạn
 • 超人

  { mahatma } , (ấn Độ) người được kính trọng, người đạo cao đức trọng, (ấn Độ) thánh nhân, thánh sư, Lạt ma { superman...
 • 超人地

  { heroically } , anh hùng
 • 超人的

  { preterhuman } , siêu nhân, phi phàm { superhuman } , quá sức người, phi thường, siêu phàm
 • 超位

  { carry } , (quân sự) tư thế cầm gươm chào; sự bồng vũ khí, tầm súng; tầm bắn xa, sự khiêng thuyền xuống (từ sông này...
 • 超体积

  { hypervolume } , siêu thể tích
 • 超值

  { overflow } , sự tràn ra (nước), nước lụt, phần tràn ra, phần thừa, cuộc họp ngoài hộ trường chính (vì thiếu chỗ)[,ouvə\'flou],...
 • 超储

  { overbought } , mua nhiều quá, mua sắm quá túi tiền của mình
 • 超光度计

  { ultramicroscopic } , siêu hiển vi
 • 超几何

  { hypergeometric } , siêu bội
 • 超几何学

  { hypergeometry } , hình học cao chiều
 • 超凡技术

  { prowess } , sự anh dũng, sự dũng cảm; lòng can đảm, năng lực, khác thường
 • 超凡的

  { transcendental } , (triết học) tiên nghiệm, (như) transcendent, mơ hồ, trừu tượng, không rõ ràng; huyền ảo, (toán học) siêu...
 • 超出

  { beyond } , ở xa, ở phía bên kia, ở bên kia, quá, vượt xa hơn, ngoài... ra, trừ..., (xem) compare, (xem) control, (xem) hope, bao la,...
 • 超出界外

  { out of bounds } , ngoài giới hạn đã định
 • 超分子

  { supermolecule } , phân tử kép
 • 超加热

  { superheating } , sự nung tăng nhiệt; sự tăng nhiệt
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top