Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

透明小容器

{cuvette } , chậu thủy tinh (trong phòng thí nghiệm)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 透明度

  Mục lục 1 {diaphaneity } , tính chất trong mờ, tình trạng trong mờ 2 {pellucidity } , tính trong, tính trong suốt, tính trong sáng,...
 • 透明性

  { pellucidity } , tính trong, tính trong suốt, tính trong sáng, tính rõ ràng (văn), tính sáng suốt (trí óc) { vitreousness } , tính chất...
 • 透明物

  { transparency } , (như) transparence, kính ảnh phim đèn chiếu, giấy bóng kinh,(đùa cợt); đuỵ iến uyên thưa tướng công
 • 透明的

  Mục lục 1 {crystal } , tinh thể, pha lê; đồ pha lê, (thơ ca) vật trong suốt như pha lê (tuyết, nước, con mắt...), (từ Mỹ,nghĩa...
 • 透明石膏

  { selenite } , (khoáng chất) Selenit, (Selenite) người trên mặt trăng
 • 透明硬纱

  { organza } , lụa ni lông giống vải sa ocgandi
 • 透明胶带

  { Scotch tape } , (Mỹ) (THGT) băng dính trong suốt (làm bằng xenluylô hoặc nhựa)
 • 透明质

  { hyaloplasm } , (sinh học) chất trong
 • 透明量图器

  { roamer } , người đi lang thang, vật đi lang thang
 • 透析

  { dialyse } , (hoá học) thẩm tách { dialysis } , sự thẩm tách { dialyze } , (hoá học) thẩm tách
 • 透析器

  { dialyzer } , máy thẩm tách
 • 透析液

  { dialysate } , cũng dialyzate, (sinh học) chất thẩm tích; chất thẩm tán
 • 透析的

  { dialytic } , (hoá học) thẩm tách
 • 透水

  { dankness } , sự ẩm ướt, sự nhớp nháp
 • 透水性

  { perviousness } , tính dễ để lọt qua, tính dễ để thấm qua, tính dễ tiếp thu (lẽ phải, tư tưởng mới...)
 • 透水的

  { dank } , ẩm ướt, ướt át, nhớp nháp khó chịu; có âm khí nặng nề
 • 透热性

  { diathermancy } , (vật lý) tính thấu nhiệt
 • 透热性的

  { diathermic } , thấu nhiệt
 • 透热的

  { diathermanous } , thấu nhiệt
 • 透电率

  { permittivity } , (điện học) hằng số điện môi
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top