Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

难以置信的

Mục lục

{fab } , phi thường, thần kỳ


{fabulous } , thần thoại, (thuộc) truyện cổ tích; bịa đặt, hoang đường, chuyên về thần thoại, chuyên về truyện cổ tích, ngoa ngoắt, khó tin; phóng đại, quá cao (giá...)


{incredible } , không thể tin được, (thông tục) lạ thường


{unbelievable } , không thể tin được, khó tin (sự việc)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 难住

  { stump } , gốc cây (còn lại sau khi đốn), chân răng, mẩu chân cụt, mẩu tay cụt, mẩu (bút chì, thuốc lá), gốc rạ, bàn chải...
 • 难使分心的

  { indivertible } , không thể làm trệch đi; không thể làm trệch hướng
 • 难使无效

  { indefeasibility } , (pháp lý) tính không thể huỷ bỏ, tính không thể th
 • 难使无效的

  { indefeasible } , (pháp lý) không thể huỷ bỏ, không thể thủ, vĩnh viễn
 • 难使用的

  { unwieldy } , khó cầm, khó sử dụng (dụng cụ)
 • 难使转向的

  { indivertible } , không thể làm trệch đi; không thể làm trệch hướng
 • 难依靠的人

  { broken reed } , kẻ vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì
 • 难信的

  { implausibility } , sự không có vẻ hợp lý, sự không có vẻ thật, sự đáng ngờ { implausible } , không có vẻ hợp lý, không...
 • 难倒

  { daunt } , đe doạ, doạ nạt, doạ dẫm; làm thoái chí, làm nản lòng; khuất phục, ấn (cá mòi) vào thùng
 • 难凭

  { undependable } , không đáng tin cậy, không thể tin cậy được, không thể trông mong được
 • 难到达的

  { inapproachable } , không thể đến gần, (nghĩa bóng) không thể tiếp xúc để đặt vấn đề, không thể đến thăm dò ý kiến...
 • 难制服的

  { insuppressible } , không thể đè nén được, không thể kìm được, không thể nhịn được, không thể đàn áp được, không...
 • 难办的

  { impracticable } , không thể thi hành được, không thể thực hiện được, khó dùng, không thể điều khiển được (dụng cụ,...
 • 难压制的

  { quenchless } , không dập tắt được { ungovernable } , không cai trị được, không thống trị được, không dạy được, bất...
 • 难反对的

  { unobjectionable } , không thể phản đối, không thể bác; không chê trách được
 • 难取悦

  { fastidiousness } , tính dễ chán, sự khó tính, sự khó chiều; tính cảnh vẻ, sự kén cá chọn canh
 • 难取悦的

  { fastidious } , dễ chán, chóng chán, khó tính, khó chiều; cảnh vẻ, kén cá chọn canh { fussy } , hay om sòm, hay rối rít; hay nhắng...
 • 难受的

  { afflictive } , làm đau đớn, làm đau buồn, làm ưu phiền, làm khổ sở, mang tai hoạ, mang hoạn nạn { trying } , nguy ngập, gay...
 • 难吃的

  { insipid } , vô vị, nhạt phèo, chán ngắt, tẻ ngắt, không sinh động
 • 难和解的

  { implacable } , không thể làm xiêu lòng, không thể làm mủi lòng, không thể làm nguôi được, không thể làm dịu được
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top