Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Halation

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun Photography .

a blurred effect around the edges of highlight areas in a photographic image caused by reflection and scattering of light through the emulsion from the back surface of the film support or plate.

Xem thêm các từ khác

 • Halberd

  a shafted weapon with an axlike cutting blade, beak, and apical spike, used esp. in the 15th and 16th centuries.
 • Halberdier

  a soldier, guard, or attendant armed with a halberd.
 • Halbert

  a shafted weapon with an axlike cutting blade, beak, and apical spike, used esp. in the 15th and 16th centuries.
 • Halcyon

  calm; peaceful; tranquil, rich; wealthy; prosperous, happy; joyful; carefree, of or pertaining to the halcyon or kingfisher., a mythical bird, usually...
 • Hale

  free from disease or infirmity; robust; vigorous, adjective, adjective, hale and hearty men in the prime of life ., sick , unhealthy , weak, able-bodied...
 • Haleness

  free from disease or infirmity; robust; vigorous, noun, hale and hearty men in the prime of life ., healthiness , heartiness , soundness , wholeness
 • Half

  one of two equal or approximately equal parts of a divisible whole, as an object, or unit of measure or time; a part of a whole equal or almost equal to...
 • Half-and-half

  a mixture of two things, esp. in equal or nearly equal proportions., milk and light cream combined in equal parts, esp. for table use., chiefly british...
 • Half-baked

  insufficiently cooked., not completed; insufficiently planned or prepared, lacking mature judgment or experience; unrealistic., adjective, adjective, a...
 • Half-blood

  a half-breed., a person who has only one parent in common with another person, as a half sister or half brother.
 • Half-blooded

  having parents of two different breeds, races, or the like.
 • Half-bred

  having only one parent that is purebred; half-blooded. used of animals., (of animals) having only one purebred parent[syn: half-blooded ], imperfectly...
 • Half-breed

  the offspring of parents of different racial origin, esp. the offspring of an american indian and a white person of european heritage., of or pertaining...
 • Half-brother

  a brother who has only one parent in common with you[syn: stepbrother ]
 • Half-caste

  a person of mixed race., a person of mixed european and hindu or european and muslim parentage., a person descended from parents of different social strata.,...
 • Half-cock

  to set the hammer of (a firearm) at half cock.
 • Half-cocked

  (of a firearm) at the position of half cock., lacking mature consideration or enough preparation; ill-considered or ill-prepared; half-baked. ?, go...
 • Half-dozen

  one half of a dozen; six., considering six as a unit; consisting of six.
 • Half-hearted

  feeling or showing little interest or enthusiasm; "a halfhearted effort"; "gave only lukewarm support to the candidate"[syn: halfhearted ], lacking...
 • Half-holiday

  a holiday limited to half a working day or half an academic day.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top