Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Moil

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Verb (used without object)

to work hard; drudge.
to whirl or churn ceaselessly; twist; eddy.

Verb (used with object)

Archaic . to wet or smear.

Noun

hard work or drudgery.
confusion, turmoil, or trouble.
Glassmaking . a superfluous piece of glass formed during blowing and removed in the finishing operation.
Mining . a short hand tool with a polygonal point, used for breaking or prying out rock.

Synonyms

verb
drive , fag , strain , strive , sweat , toil , travail , tug , work
noun
drudgery , toil , travail , work

Các từ tiếp theo

 • Moist

  moderately or slightly wet; damp., (of the eyes) tearful., accompanied by or connected with liquid or moisture., (of the air) having high humidity., adjective,...
 • Moisten

  to make or become moist., verb, verb, dry, bathe , bedew , dampen , dip , drench , humidify , lick , mist , moisturize , rain on , rinse , saturate , shower...
 • Moistness

  moderately or slightly wet; damp., (of the eyes) tearful., accompanied by or connected with liquid or moisture., (of the air) having high humidity.
 • Moisture

  condensed or diffused liquid, esp. water, a small quantity of liquid, esp. water; enough liquid to moisten., noun, noun, moisture in the air ., dryness,...
 • Moistureless

  condensed or diffused liquid, esp. water, a small quantity of liquid, esp. water; enough liquid to moisten., adjective, moisture in the air ., anhydrous...
 • Moisturize

  to add or restore moisture to (something), to make something moist; counteract a dry condition with moisture, to moisturize one 's skin with lotion ; to...
 • Moke

  older slang, british slang . a donkey., australian slang . a poor-looking, inferior horse., disparaging and offensive a black person .
 • Molar

  also called molar tooth. a tooth having a broad biting surface adapted for grinding, being one of twelve in humans, with three on each side of the upper...
 • Molarity

  the number of moles of solute per liter of solution.
 • Molasses

  a thick syrup produced during the refining of sugar or from sorghum, varying from light to dark brown in color.
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 19/01/22 10:27:27
  Rừng ơi , cho em hỏi phương pháp sấy giấy impulse drying dịch sang tiếng việt là gì ạ , công nghệ này 20-30 năm trước rồi , em k tài nào nghĩ ra từ tiếng việt ạ . Cám ơn mọi người .
 • 17/01/22 12:37:01
  Completion of a four-year non-business bachelor’s degree.
  Cho em hỏi 'non-business' ở đây là gì ạ
  • Sáu que Tre
   0 · 18/01/22 09:29:49
 • 15/01/22 03:37:25
  Đặt câu với từ giãi bày, phân bua, thanh minh
 • 03/01/22 08:29:44
  các bác cho em hỏi là
  " operation to remake an opening between the uterine tube and the uterus'
  Có thể hiểu là phẫu thuật mở 1 lỗ giữa Vòi tử cung và tử cung thì thuật ngữ "salpingohysterotomy' có diễn tả đúng về cái này k ạ?
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   4 · 04/01/22 10:18:20
   • Hary1148
    Trả lời · 04/01/22 02:48:45
  • Sáu que Tre
   1 · 09/01/22 09:11:59
 • 29/12/21 09:13:38
  Em chào tất cả mọi người trên Rừng.vn ạ
  Cho em hỏi là "softening adverb" có nghĩa là gì ạ?
  Em xin cảm ơn trước ạ
  • PBD
   0 · 30/12/21 04:30:30
   • Minh123lc
    Trả lời · 01/01/22 02:29:39
  • PBD
   1 · 01/01/22 03:01:08
   • Minh123lc
    Trả lời · 01/01/22 03:03:57
 • 28/12/21 11:29:05
  Các bác cho hỏi trong ngành hàng không, người ta gọi "Metering fix" là cái gì ạ?
  Def.:METERING FIX- A fix along an established route from over which aircraft will be metered prior to entering terminal airspace. Normally, this fix should be established at a distance from the airport which will facilitate a profile descent 10,000 feet above airport elevation (AAE) or above.
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   0 · 30/12/21 04:31:37
Loading...
Top