Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Anh - Anh

Scrubbing brush

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

a brush with stiff, short bristles for scrubbing.

Các từ tiếp theo

 • Scrubby

  low or stunted, as trees., consisting of or covered with scrub, stunted trees, etc., undersized or inferior, as animals., wretched; shabby., adjective,...
 • Scrubwoman

  a woman hired to clean a place; charwoman.
 • Scruff

  the nape or back of the neck.
 • Scruffy

  untidy; shabby., adjective, adjective, kempt , smooth , tidy, badly groomed , frowzy * , mangy * , messy , ragged , run-down , seedy , shabby , slovenly...
 • Scrummage

  scrum ( defs. 1, 3 ) .
 • Scrumptious

  very pleasing, esp. to the senses; delectable; splendid, adjective, adjective, a scrumptious casserole ; a scrumptious satin gown ., unappetizing , untasty,...
 • Scrunch

  to crunch, crush, or crumple., to contract; squeeze together, to squat or hunker (often fol. by down )., the act or sound of scrunching., verb, i had to...
 • Scruple

  a moral or ethical consideration or standard that acts as a restraining force or inhibits certain actions., a very small portion or amount., a unit of...
 • Scrupulous

  having scruples; having or showing a strict regard for what one considers right; principled., punctiliously or minutely careful, precise, or exact, adjective,...
 • Scrupulousness

  having scruples; having or showing a strict regard for what one considers right; principled., punctiliously or minutely careful, precise, or exact, noun,...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

Vegetables

1.295 lượt xem

Energy

1.650 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

A Workshop

1.835 lượt xem

Individual Sports

1.742 lượt xem

The Bathroom

1.524 lượt xem

Seasonal Verbs

1.315 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 24/07/21 01:40:53
  mọi người ơi cho em hỏi cụm collocation "city skyline" là gì ạ?
  Cám ơn trước ạ
  • dienh
   0 · 25/07/21 07:10:49
 • 20/07/21 04:39:57
  Mọi người ơi cho em hỏi muốn tìm từ đồng nghĩa việt-việt thì làm cách nào ạ?(think)
  Huy Quang đã thích điều này
 • 17/07/21 03:45:51
  R buổi chiều vui vẻ..
  Xin nhờ các cao nhân tư vấn giúp em, cái two-by-two ở đây hiểu thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn
  "It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shall
  always be handled as a separate unit and never joining together two-by-two. This is valid for both
  horizontal and vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,
  except for load safety reasons.
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   1 · 18/07/21 10:22:25
   • midnightWalker
    Trả lời · 20/07/21 09:52:37
  • NguyenQuoc
   0 · 25/07/21 12:47:18
 • 16/07/21 09:01:24
  Mọi người ơi cho em hỏi trong câu này:
  It is said that there are 2 types of people of humans in this world.
  A drive to "life" - humans who are ruled by "Eros"
  A drive to "death" - humans who are rules by "Thanatos"
  Thì từ drive ở đây em dùng "động lực" có được không ạ? Vì nếu dùng động lực em vẫn thấy nó chưa chính xác lắm í
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   2 · 18/07/21 10:27:26
   • ZiPei
    Trả lời · 1 · 19/07/21 04:42:36
 • 18/07/21 06:18:28
  " rotator cuff " nghĩa là chóp xoay phải không các bạn?
 • 12/07/21 02:36:41
  Every move must have a purpose
  • Danny Lê
   1 · 13/07/21 03:32:35
Loading...
Top