Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Các từ tiếp theo

 • Scrupulousness

  having scruples; having or showing a strict regard for what one considers right; principled., punctiliously or minutely careful, precise, or exact, noun,...
 • Scrutator

  a person who investigates.
 • Scrutineer

  an official examiner, esp. of votes in an election.
 • Scrutinize

  to examine in detail with careful or critical attention., to conduct a scrutiny., verb, analyze , burn up , candle , canvass , case , check , check out...
 • Scrutinizingly

  to examine in detail with careful or critical attention., to conduct a scrutiny.
 • Scrutiny

  a searching examination or investigation; minute inquiry., surveillance; close and continuous watching or guarding., a close and searching look., noun,...
 • Scry

  divine by gazing into crystals
 • Scuba

  a portable breathing device for free-swimming divers, consisting of a mouthpiece joined by hoses to one or two tanks of compressed air that are strapped...
 • Scud

  to run or move quickly or hurriedly., nautical . to run before a gale with little or no sail set., archery . (of an arrow) to fly too high and wide of...
 • Scuff

  to scrape (something) with one's foot or feet., to rub or scrape (one's foot or feet) over something., to mar by scraping or hard use, as shoes or furniture.,...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Human Body

1.574 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

A Workshop

1.838 lượt xem

Individual Sports

1.742 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

The Kitchen

1.166 lượt xem

The Bathroom

1.526 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top