Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Transmutation

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

the act or process of transmuting.
the fact or state of being transmuted.
change into another nature, substance, form, or condition.
Biology . the transformation of one species into another. Compare transformism .
Physics . any process in which a nuclide is transformed into a different nuclide, usually one of a different element.
Alchemy . the supposed conversion of base metals into metals of greater value, esp. into gold or silver.

Synonyms

noun
changeover , conversion , metamorphosis , mutation , shift , transfiguration , transformation , translation , transmogrification , transubstantiation

Các từ tiếp theo

 • Transmute

  to change from one nature, substance, form, or condition into another; transform., verb, metamorphose , mutate , transfigure , transform , translate ,...
 • Transoceanic

  extending across or traversing the ocean, situated or living beyond the ocean, a transoceanic cable ., transoceanic peoples .
 • Transom

  a crosspiece separating a door or the like from a window or fanlight above it., also called transom light, transom window. a window above such a crosspiece.,...
 • Transom window

  a window divided by a transom., transom ( def. 2 ) .
 • Transparence

  also, transparence. the quality or state of being transparent., something transparent, esp. a picture, design, or the like on glass or some translucent...
 • Transparency

  also, transparence. the quality or state of being transparent., something transparent, esp. a picture, design, or the like on glass or some translucent...
 • Transparent

  having the property of transmitting rays of light through its substance so that bodies situated beyond or behind can be distinctly seen., admitting the...
 • Transpicuous

  transparent.
 • Transpierce

  to pierce through; penetrate; pass through.
 • Transpiration

  an action or instance of transpiring., botany . the passage of water through a plant from the roots through the vascular system to the atmosphere.
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 29/03/23 09:17:04
  Chào mọi người ạ.
  Mọi người có thể giúp em dịch nghĩa của các từ "orbital floor and roof and orbital plate". Em học chuyên ngành mà lên gg dịch không hiểu. Cảm ơn a/c nhiều
 • 26/03/23 09:48:00
  chào mọi người ạ mọi người hiểu được "xu thế là gì không ạ" giải thích cụ thể. Bời vì tra gg mà e đọc vẫn ko hiểu đc xu thế nghĩa là gì ạ huhu<33 nếu đc chân thành cảm ơn các a/c nhìu lm ạ
 • 24/03/23 02:51:20
  Chào mọi người,
  Xin giúp em dịch cụm "a refundable employment tax credit" trong câu sau với ạ "The federal government established the Employee Retention Credit (ERC) to provide a refundable employment tax credit to help businesses with the cost of keeping staff employed." Em dịch là Quỹ tín dụng hoàn thuế nhân công- dịch vậy xong thấy mình đọc còn không hiểu =)) Cảm ơn mọi người
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:13:48
   • Diệu Thu
    Trả lời · 26/03/23 11:16:44
 • 24/03/23 01:37:42
  18. This is the woman ________ the artist said posed as a model for the painting.
  A. who
  B. whom
  C. whose
  D. which
  CHo em xin đáp án và giải thích ạ. Many thanks
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:54
   • Hoa Phan
    Trả lời · 25/03/23 06:18:51
  • dienh
   0 · 26/03/23 03:35:00
 • 24/03/23 02:19:22
  em xin đáp án và giải thích ạ
  1 my uncle went out of the house.............ago
  A an hour's half
  B a half of hour
  C half an hour
  D a half hour
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:12
 • 19/03/23 10:40:27
  em xem phim Suzume no Tojimari có 1 đứa nói trong thì trấn không hiệu sách, không nha sĩ không có "Pub mother" "pub cat's eye"
  but 2 pubs for some reason. Em không hiểu câu đó là gì ạ? Quán ăn cho mèo à? Quán rượu mẹ á? :(((
  • Sáu que Tre
   1 · 23/03/23 09:09:35
Loading...
Top