Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Translation

Mục lục

/træns'leiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự dịch
a good translation
một bản dịch tốt
errors in translation
những sai lầm trong khi dịch
Bản dịch, bài dịch; cái được dịch
a literal translation
bản dịch từng chữ
Sự chuyển sang, sự biến thành
Sự giải thích, sự coi là
Sự thuyên chuyển (một giám mục) sang địa phận khác
Sự truyền lại, sự truyền đạt lại (một bức điện)
(toán học); (kỹ thuật) sự tịnh tiến
in translation
dịch sang tiếng khác; không phải nguyên ngữ

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự tịnh tiến, chuyển động tịnh tiến, sự phiêndịch, sự chuyển đổi

Toán & tin

phép tịnh tiến, sự dịch
translation of axes
sự tịnh tiến các trục
curvilinear translation
tịnh tiến cong
isotropic translation
tịnh tiến đẳng hướng
machine translation
dịch máy
parallel translation
(giải tích ) phép tịnh tiến song song
positive translation
phép tịnh tiến dương
real translation
phép tịnh tiến thực
rectilinear translation
phép tịnh tiến thẳng

Xây dựng

sự chuyển dời

Y học

dịch mã

Kỹ thuật chung

dịch
address translation
sự dịch địa chỉ
address translation cache
bộ nhớ đệm dịch địa chỉ
Address Translation Gateway (ATG)
cổng thông dịch địa chỉ
algorithm translation
sự dịch thuật toán
alias name translation facility
phương tiện dịch bí danh
ATS (attributetranslation system)
hệ thống dịch thuộc tính
attribute translation system (ATS)
hệ thống dịch thuộc tính
Automated Packet Recognition/Translation (APART)
Nhận biết/Thông dịch gói tự động
automatic language translation
dịch ngôn ngữ tự động
automatic, machine translation
dịch máy tự động
Block Address Translation (BAT)
dịch địa chỉ khối
CAT (computerassisted translation)
sự dịch bằng máy tính
CAT (computerassisted translation)
sự dịch có máy tính hỗ trợ
channel command word translation
dịch từ có lệnh kênh
Channel Translation Equipment (CTE)
thiết bị dịch kênh
character translation
dịch ký tự
character translation
sự dịch ký tự
character translation table
bảng dịch ký tự
CKTC (crypto-graphic key translation center)
tâm diễn dịch phím mã
code translation
sự dịch mã
computer aided translation
dịch nhờ máy tính
computer-aided translation (CAT)
sự dịch bằng máy tính
cryptographic key translation center (CKT)
trung tâm diễn dịch mật mã
DAT (DynamicAddress Translation)
dịch địa chỉ động
DAT (dynamicaddress translation)
sự dịch địa chỉ động
data translation buffer
bộ đệm dịch dữ liệu
Dynamic Address Translation (DAT)
dịch địa chỉ động
file translation
sự dịch tập tin
formula translation
sự dịch công thức
frequency translation
sự dịch chuyển tần số
frequency translation error
sai lệch dịch chuyển tần số
Global Title Translation/Global Title Transmission (GTT)
Dịch tiêu đề toàn cầu/Truyền dẫn tiêu đề toàn cầu
Graphics Address Translation Table (GATT)
bảng thông dịch địa chỉ đồ họa
Japanese translation
dịch tiếng Nhật
language translation feature
đặc điểm dịch ngôn ngữ
language translation program
chương trình dịch ngôn ngữ
laser frequency translation
sự dịch tần số laser
machine translation
dịch máy
machine translation
dịch tự động
machine translation
sự dịch máy
machine translation (MT)
sự dịch máy
mechanical translation
sự dịch cơ
MT (machinetranslation)
sự dịch máy
name translation
sự dịch tên
Network Address Translation (NAT)
dịch địa chỉ mạng
network address translation (NAT)
sự dịch địa chỉ mạng
Number Translation Service (NTS)
dịch vụ thông dịch mã số
one-for-one translation
sự dịch một đối một
page translation exception
ngoại lệ dịch trang
page translation exception
ngoại lệ trong dịch trang
pre-translation (abbr)
trước khi dịch
program translation
dịch chương trình
reference code translation table
bảng dịch mã tham chiếu
segment translation exception
ngoại lệ dịch đoạn
separate translation
sự dịch riêng rẽ
separate translation
sự dịch tách biệt
SSB frequency translation error
lỗi biên dịch tần số SSB
translation (vs)
sự dịch
translation algorithm
thuật toán dịch
translation buffer
bộ đệm dịch
Translation Point Code (TPC)
mã điểm dịch
translation program
chương trình dịch
translation speed
tốc độ chuyển dịch
translation surface
máy dịch
translation table
bảng dịch
translation time
thời gian biên dịch
sự chuyển
frequency translation
sự chuyển vị tần
sự dịch
address translation
sự dịch địa chỉ
algorithm translation
sự dịch thuật toán
CAT (computerassisted translation)
sự dịch bằng máy tính
CAT (computerassisted translation)
sự dịch có máy tính hỗ trợ
character translation
sự dịch ký tự
code translation
sự dịch mã
computer-aided translation (CAT)
sự dịch bằng máy tính
DAT (dynamicaddress translation)
sự dịch địa chỉ động
file translation
sự dịch tập tin
formula translation
sự dịch công thức
frequency translation
sự dịch chuyển tần số
laser frequency translation
sự dịch tần số laser
machine translation
sự dịch máy
machine translation (MT)
sự dịch máy
mechanical translation
sự dịch cơ
MT (machinetranslation)
sự dịch máy
name translation
sự dịch tên
network address translation (NAT)
sự dịch địa chỉ mạng
one-for-one translation
sự dịch một đối một
separate translation
sự dịch riêng rẽ
separate translation
sự dịch tách biệt
sự tịnh tiến
frequency translation
sự tịnh tiến tần số
translation loss
sự tịnh tiến các trục
translation of axes
sự tịnh tiến các trục
translation of the tidal wave
sự tịnh tiến của sóng thủy triều

Kinh tế

quy ra (ngoại tệ...)
sự phiên dịch
sự quy đổi

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adaptation , construction , crib * , decoding , elucidation , explanation , gloss , key , metaphrase , paraphrase , reading , rendering , rendition , rephrasing , restatement , simplification , transcription , transliteration , version , changeover , conversion , metamorphosis , mutation , shift , transfiguration , transformation , transmogrification , transmutation , transubstantiation , interpretation , trot

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • bảng dịch, character translation
  • tần số laser, tần số laze, laser frequency translation, sự dịch tần số laser
  • lệnh dẫn hướng kênh, lệnh kênh, channel command word translation, dịch từ có lệnh kênh
  • chương trình dịch, language translation program, chương trình dịch ngôn ngữ
  • mặt tịnh tiến, máy dịch, translation-surface shell, vỏ có mặt tịnh tiến
  • chuyển đổi địa chỉ, ánh xạ địa chỉ, sự dịch địa chỉ, dat ( dynamicaddress translation ), sự dịch địa chỉ động, network address translation
  • mặt tịnh tiến, generator of a surface of translation, đường sinh của một mặt tịnh tiến, generator or a surface of translation
  • Thành Ngữ:, in translation, dịch sang tiếng khác; không phải nguyên ngữ
  • máy tự động, máy tự dộng, automatic machine for brushing and painting tubular scaffoldings, máy
  • mạng chính, nau ( networkaddress unit ), đơn vị khả lập địa chỉ mạng, network address translation (nat), sự dịch địa...

Top từ được xem nhiều nhất trong ngày

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top