Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Anh - Anh

Tutti-frutti

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

a preserve of chopped mixed fruits, often with brandy syrup.
a confection, esp. ice cream, flavored with a variety of fruits, usually candied and minced.
a synthetic flavoring combining the flavors of a variety of fruits
tutti-frutti chewing gum.

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • , flavored with a variety of fruits, usually candied and minced., a synthetic flavoring combining the flavors of a variety of fruits, tutti -frutti chewing gum .,...

Các từ tiếp theo

 • Tutu

  a short, full skirt, usually made of several layers of tarlatan or tulle, worn by ballerinas.
 • Twaddle

  trivial, feeble, silly, or tedious talk or writing., to talk in a trivial, feeble, silly, or tedious manner; prate., to utter as twaddle., noun, babble...
 • Twaddler

  trivial, feeble, silly, or tedious talk or writing., to talk in a trivial, feeble, silly, or tedious manner; prate., to utter as twaddle.
 • Twain

  two.
 • Twang

  to give out a sharp, vibrating sound, as the string of a musical instrument when plucked., to produce such a sound by plucking a stringed musical instrument.,...
 • Tweak

  to pinch and pull with a jerk and twist, to pull or pinch the nose of, esp. gently, to make a minor adjustment to, an act or instance of tweaking; a sharp,...
 • Tweed

  a coarse wool cloth in a variety of weaves and colors, either hand-spun and handwoven in scotland or reproduced, often by machine, elsewhere., tweeds,...
 • Tweedle

  to produce high-pitched, modulated sounds, as a singer, bird, or musical instrument., to perform lightly upon a musical instrument., to lure by or as by...
 • Tweet

  a weak chirping sound, as of a young or small bird., to make such a sound., verb, chirp , chirrup , peep , twitter
 • Tweezer

  tweezers., a hand tool for holding consisting of a compound lever for grasping[syn: pincer ]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Living room

1.303 lượt xem

Energy

1.650 lượt xem

At the Beach I

1.816 lượt xem

The Human Body

1.565 lượt xem

The Supermarket

1.140 lượt xem

Seasonal Verbs

1.315 lượt xem

Highway Travel

2.651 lượt xem

Bikes

720 lượt xem

Vegetables

1.294 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 20/07/21 04:39:57
  Mọi người ơi cho em hỏi muốn tìm từ đồng nghĩa việt-việt thì làm cách nào ạ?(think)
  Huy Quang đã thích điều này
 • 17/07/21 03:45:51
  R buổi chiều vui vẻ..
  Xin nhờ các cao nhân tư vấn giúp em, cái two-by-two ở đây hiểu thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn
  "It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shall
  always be handled as a separate unit and never joining together two-by-two. This is valid for both
  horizontal and vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,
  except for load safety reasons.
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   1 · 18/07/21 10:22:25
   • midnightWalker
    Trả lời · 20/07/21 09:52:37
 • 16/07/21 09:01:24
  Mọi người ơi cho em hỏi trong câu này:
  It is said that there are 2 types of people of humans in this world.
  A drive to "life" - humans who are ruled by "Eros"
  A drive to "death" - humans who are rules by "Thanatos"
  Thì từ drive ở đây em dùng "động lực" có được không ạ? Vì nếu dùng động lực em vẫn thấy nó chưa chính xác lắm í
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   2 · 18/07/21 10:27:26
   • ZiPei
    Trả lời · 1 · 19/07/21 04:42:36
 • 18/07/21 06:18:28
  " rotator cuff " nghĩa là chóp xoay phải không các bạn?
 • 12/07/21 02:36:41
  Every move must have a purpose
  • Danny Lê
   1 · 13/07/21 03:32:35
 • 05/07/21 01:33:46
  Các tiền bối giúp em dịch từ này với: "Peg" trong "Project Pegs". Em không có câu dài mà chỉ có các mục, Client có định nghĩa là "A combination of project/budget, element and/or activity, which is used to identify costs, demand, and supply for a project". Trong tiếng Pháp, nó là "rattachement"
  Huy Quang đã thích điều này
  • Sáu que Tre
   2 · 07/07/21 06:26:17
  • Dreamer
   0 · 07/07/21 07:43:59
Loading...
Top