Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Wing commander

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

British . an officer in the Royal Air Force equivalent in rank to a lieutenant colonel in the U.S. Air Force.
an officer of the U.S. Navy or Air Force who commands a wing.

Xem thêm các từ khác

 • Wing it

  either of the two forelimbs of most birds and of bats, corresponding to the human arms, that are specialized for flight., either of two corresponding parts...
 • Wing over

  an airplane maneuver involving a steep, climbing turn to a near stall, then a sharp drop of the nose, a removal of bank, and a final leveling off in the...
 • Wing span

  the distance between the wing tips of an airplane., wingspread.
 • Wing spread

  the distance between the most outward tips of the wings when they are as extended as possible.
 • Winged

  having wings., having a winglike part or parts, abounding with wings or winged creatures., moving or reaching swiftly on or as if on wings, rapid or swift.,...
 • Winger

  (in rugby, soccer, etc.) a person who plays a wing position., a right-winger.
 • Wingless

  having no wings., having only rudimentary wings, as an apteryx., adjective, apteral , apterous
 • Winglet

  a little wing., zoology . alula., aeronautics ., a small wing used mainly to carry external loads or to connect struts or gears to the fuselage., a short,...
 • Wink

  to close and open one or both eyes quickly., to close and open one eye quickly as a hint or signal or with some sly meaning (often fol. by at ), (of the...
 • Wink at

  to close and open one or both eyes quickly., to close and open one eye quickly as a hint or signal or with some sly meaning (often fol. by at ), (of the...
 • Winker

  a person or thing that winks., a blinker or blinder for a horse., informal . an eyelash or an eye.
 • Winking

  closing the eyes intermittently and rapidly; "he stood blinking in the bright sunlight"[syn: blinking ], a reflex that closes and opens the eyes rapidly[syn:...
 • Winkle

  any of various marine gastropods; periwinkle., informal . to pry (something) out of a place, as winkle meat is dug out of its shell with a pin (usually...
 • Winner

  a person or thing that wins; victor. ?, winner take all, noun, noun, a situation or outcome whereby the winner receives all the prizes or rewards.,...
 • Winning

  the act of a person or thing that wins., usually, winnings. something that is won, esp. money., mining ., that wins; successful or victorious, as in a...
 • Winning post

  a post on a racetrack, marking the goal of a race.
 • Winningly

  the act of a person or thing that wins., usually, winnings. something that is won, esp. money., mining ., that wins; successful or victorious, as in a...
 • Winnow

  to free (grain) from the lighter particles of chaff, dirt, etc., esp. by throwing it into the air and allowing the wind or a forced current of air to blow...
 • Winnower

  to free (grain) from the lighter particles of chaff, dirt, etc., esp. by throwing it into the air and allowing the wind or a forced current of air to blow...
 • Winnowing

  the act of separating grain from chaff; "the winnowing was done by women"[syn: winnow ]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top