Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Wink at

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Verb (used without object)

to close and open one or both eyes quickly.
to close and open one eye quickly as a hint or signal or with some sly meaning (often fol. by at )
She winked at him across the room.
(of the eyes) to close and open thus; blink.
to shine with little flashes of light; twinkle
The city lights winked in the distance.

Verb (used with object)

to close and open (one or both eyes) quickly; execute or give (a wink).
to drive or force by winking (usually fol. by back or away )
She attempted to wink back the tears.
to signal or convey by a wink.

Noun

an act of winking.
a winking movement, esp. of one eye in giving a hint or signal.
a hint or signal given by winking.
the time required for winking once; an instant or twinkling
I'll be there in a wink.
a little flash of light; twinkle.
the least bit
I didn't sleep a wink last night.

Verb phrase

wink at, to ignore deliberately, as to avoid the necessity of taking action
to wink at minor offenses.

Synonyms

verb
wink

Các từ tiếp theo

 • Winker

  a person or thing that winks., a blinker or blinder for a horse., informal . an eyelash or an eye.
 • Winking

  closing the eyes intermittently and rapidly; "he stood blinking in the bright sunlight"[syn: blinking ], a reflex that closes and opens the eyes rapidly[syn:...
 • Winkle

  any of various marine gastropods; periwinkle., informal . to pry (something) out of a place, as winkle meat is dug out of its shell with a pin (usually...
 • Winner

  a person or thing that wins; victor. ?, winner take all, noun, noun, a situation or outcome whereby the winner receives all the prizes or rewards.,...
 • Winning

  the act of a person or thing that wins., usually, winnings. something that is won, esp. money., mining ., that wins; successful or victorious, as in a...
 • Winning post

  a post on a racetrack, marking the goal of a race.
 • Winningly

  the act of a person or thing that wins., usually, winnings. something that is won, esp. money., mining ., that wins; successful or victorious, as in a...
 • Winnow

  to free (grain) from the lighter particles of chaff, dirt, etc., esp. by throwing it into the air and allowing the wind or a forced current of air to blow...
 • Winnower

  to free (grain) from the lighter particles of chaff, dirt, etc., esp. by throwing it into the air and allowing the wind or a forced current of air to blow...
 • Winnowing

  the act of separating grain from chaff; "the winnowing was done by women"[syn: winnow ]
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 23/09/22 04:44:08
  Cho em hỏi câu Perhaps a bit touristy (trong nghĩa cảnh cặp vợ chồng đang nhìn vào cái bản giới thiệu của một quán ăn hay quán nước gì đó) sau đó họ còn nói (ta cũng là khách du lịch mà) vậy thì câu đó có nghĩa gì ạ?
  • 117590621766445825631
   2 · 24/09/22 09:11:31
 • 20/09/22 12:26:20
  A measly eight-ball nghĩa là gì ạ?
  • Sáu que Tre
   3 · 20/09/22 08:52:50
  • Shifu 师傅
   2 · 22/09/22 09:36:04
 • 18/09/22 08:01:53
  mọi người cho em hỏi là từ sentimentality có nghĩa là gì vậy ạ, e có tra trên cambrigde mà ko hiểu rõ cho lắm ạ
  • Thienn89_tender
   0 · 18/09/22 09:17:43
   • ha_nnhinh
    Trả lời · 21/09/22 01:13:31
 • 19/09/22 10:32:03
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch sang tiếng việt như nào vậy ạ ?
  "mass-market retailing and the promotion of flowers for everyday use permit consumers to help themselves through cash-and-carry merchandising"
  • Shifu 师傅
   2 · 20/09/22 09:32:29
 • 25/08/22 11:52:39
  I want to be back by breakfast là gì vậy anh chị? Em nghĩ ngoài nghĩa trở lại bữa sáng thì nó còn có nghĩa khác nữa đúng không ạ?
  • 101488107170306739142
   0 · 26/08/22 11:17:16
  • illicitaffairs
   0 · 16/09/22 08:44:25
 • 08/09/22 05:45:30
  Rừng ơi xin cho hỏi: Child-focused manner dịch sang tiếng Việt thế nào ạ? Cảm ơn rất nhiều.
  • Sáu que Tre
   1 · 09/09/22 06:41:26
  • Didi
   0 · 15/09/22 09:31:17
Loading...
Top