Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

ANTIPROSTYLE

Tiếng lóng

  • Mean the position aborded by a persone hesitating and undecided between not doing or doing a thing: for it and in the same time against it,a situation which characterize a lot of people. This aspect of disorder is from long time a lifestyle,and that is the best word which can it describe.
  • Example: 1. Ramona is a veritable example of antiprostyle, in the same time she wants to not go and to go to see the movie.
2. More beautiful things could take place in society if antiprostyle would be abandonnated.

Bản mẫu:Slang


Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top