Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Twenty-one

Mục lục

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

Bản mẫu:Phiên âm

Thông dụng

Danh từ

Bài xì lát (thắng khi đủ 21 điểm); đạt được 21 điểm với hai quân bài (như) pontoon

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Twenty-percent cushion rule

  quy tắc đệm 20%, quy tắc khoảng cách an toàn 20%,
 • Twenty p

  như twenty pence,
 • Twenty pence

  Danh từ: Đồng hai mươi penni ( 20p),
 • Twentyfold

  / ´twenti¸fould /, tính từ & phó từ, gấp hai mươi lần,
 • Twerking

  twerking is a frequently used slang word among young african americans. to twerk is to dance sexually, grinding oneself against the partner.,
 • Twerp

  / twə:p /, như twirp, Từ đồng nghĩa: noun, pup , puppy
 • Twi-

  tiền tố, hai; gấp đôi; hai lần, twi-headed, hai đầu
 • Twibil

  búa hai đầu,
 • Twibill

  / ´twai¸bil /, Danh từ: rìu chiến đấu có hai lưỡi ở một đầu cán, Xây...
 • Twice

  / twaɪs /, Phó từ: hai lần, gấp hai, gấp đôi, Toán & tin: gấp...
 • Twice-laid

  / ´twais¸leid /, tính từ, làm bằng những mảnh đã cũ,
 • Twice-told

  / ´twais¸tould /, tính từ, ai cũng biết vì lặp lại nhiều lần, a twice-told tale, một câu chuyện đã kể nhiều lần
 • Twice-told tale

  Thành Ngữ:, twice-told tale, chuyện cũ rích
 • Twice (three times...) as much

  Thành Ngữ:, twice ( three times ...) as much, bằng hai (ba...) chừng nầy, gấp hai (ba...) thế
 • Twice over

  Thành Ngữ:, twice over, không chỉ có một lần mà hai
 • Twice size

  kích thước tăng gấp đôi,
 • Twicer

  / ´twaisə /, danh từ, thợ sắp chữ kiêm thợ in, (từ lóng) người ngày chủ nhật đến nhà thờ cả sáng lẫn chiều,
 • Twiddle

  / twidl /, Danh từ: sự xoay nhẹ, sự vặn nhẹ; sự quay tròn, nét quay tròn, dấu quay tròn, Động...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top