Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Der

Mục lục

Tính từ ( không đổi)

(thông tục) cuối cùng

Danh từ

(thông tục) cái cuối; người bét
Il est le der en [[fran�ais]]
nó bét về Pháp văn
Danh từ giống cái
La der des ders
) cái sau chót, ván chót, hiệp chót

Xem thêm các từ khác

 • Derby

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Hội đua ngựa hằng năm 1.2 (thể dục thể thao) cuộc đấu hai đội láng giềng Danh từ...
 • Derechef

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) lại lần nữa, một lần nữa Phó từ (từ cũ, nghĩa cũ) lại lần nữa, một lần...
 • Dermanysse

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) mạt dơi Danh từ giống đực (động vật học) mạt dơi
 • Dermatite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) viêm da Danh từ giống cái (y học) viêm da
 • Dermatoble

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) ruồi giòi da Danh từ giống cái (động vật học) ruồi giòi da
 • Dermatologie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) khoa da Danh từ giống cái (y học) khoa da
 • Dermatologique

  Mục lục 1 Tính từ Tính từ dermatologie dermatologie
 • Dermatologiste

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Thầy thuốc khoa da Danh từ Thầy thuốc khoa da
 • Dermatologue

  Mục lục 1 Xem dermatologiste Xem dermatologiste
 • Dermatome

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (y học) dao lóc da Danh từ giống đực (y học) dao lóc da
 • Dermatomycose

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) bệnh nấm da Danh từ giống cái (y học) bệnh nấm da
 • Dermatomyome

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (y học) u bì cơ Danh từ giống đực (y học) u bì cơ
 • Dermatomyosite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) u bì cơ Danh từ giống cái (y học) u bì cơ
 • Dermatophyte

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Nấm da Danh từ giống đực Nấm da
 • Dermatoptique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (động vật học) (thuộc) thị giác da Tính từ (động vật học) (thuộc) thị giác da
 • Dermatose

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) bệnh da Danh từ giống cái (y học) bệnh da
 • Derme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (giải phẫu) lớp da trong chân bì Danh từ giống đực (giải phẫu) lớp da trong chân bì
 • Dermeste

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) bọ ăn da Danh từ giống đực (động vật học) bọ ăn da
 • Dermique

  Mục lục 1 Tính từ Tính từ derme derme
 • Dermite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái dermatite dermatite
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top