Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Marron

Mục lục

Danh từ giống đực

Hạt dẻ
Màu hạt dẻ
Thẻ hiện diện (ở xưởng may)
(thông tục) cú
Cục bột vón (trong bánh mì)
Món tóc buộc dải

Tính từ ( không đổi)

(có) màu hạt dẻ
Robe marron
áo dài màu hạt dẻ

Xem thêm các từ khác

 • Marronnage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (sử học) sự trốn đi; sự sống trốn tránh (của người nô lệ) Danh từ giống đực (sử...
 • Marronne

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái marron marron
 • Marronner

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 (sử học) trốn đi; sống trốn tránh (nô lệ) Nội động từ (sử học) trốn đi; sống trốn...
 • Marronnier

  Mục lục 1 Bản mẫu:Marronnier 2 Danh từ giống đực 2.1 (nông nghiệp) cây dẻ Bản mẫu:Marronnier Danh từ giống đực (nông nghiệp)...
 • Marrube

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây húng xạ Danh từ giống đực (thực vật học) cây húng xạ
 • Mars

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Tháng ba 1.2 ( số nhiều, (nông nghiệp)) hạt giống gieo tháng ba Danh từ giống đực Tháng...
 • Marsault

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây liễu đầm Danh từ giống đực (thực vật học) cây liễu đầm
 • Marseillais

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thuộc thành phố) Mác-xây 1.2 Danh từ 1.3 Người ở thành phố Mác-xây Tính từ (thuộc thành phố) Mác-xây...
 • Marseillaise

  Mục lục 1 Tính từ giống cái, danh từ giống cái Tính từ giống cái, danh từ giống cái marseillais marseillais
 • Marshite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (khoáng vật học) macsit Danh từ giống cái (khoáng vật học) macsit
 • Marsilia

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (thực vật học) rau bợ nước Danh từ giống cái (thực vật học) rau bợ nước
 • Marsouin

  Mục lục 1 Bản mẫu:Marsouin 1.1 Danh từ giống đực 1.2 (động vật học) cá heo 1.3 (thông tục; từ cũ, nghĩa cũ) lính thủy...
 • Marsupial

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (động vật học) (có) hình túi 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (động vật học) thú có túi Tính từ (động...
 • Marsupiale

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái marsupial marsupial
 • Marsupialisation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) sự khâu túi thông ra ngoài Danh từ giống cái (y học) sự khâu túi thông ra ngoài
 • Marsupialiser

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (y học) khâu túi thông ra ngoài Ngoại động từ (y học) khâu túi thông ra ngoài
 • Marsupium

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) túi bụng (của thú có túi) Danh từ giống đực (động vật học) túi...
 • Martagon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Hoa loa kèn núi (cây, hoa) Danh từ giống đực Hoa loa kèn núi (cây, hoa)
 • Marte

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái martre martre
 • Marteau

  Mục lục 1 Bản mẫu:Marteau 2 Danh từ giống đực 2.1 Búa 2.2 (giải phẫu) xương búa 2.3 (động vật học) cá búa (cũng requin-marteau)...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top