Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Paidologue

Mục lục

Danh từ

pédologue
pédologue

Xem thêm các từ khác

 • Paie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Lương 1.2 Sự trả lương, sự phát lương Danh từ giống cái Lương La paie des ouvriers lương...
 • Paiement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự trả; số tiền trả 1.2 (nghĩa bóng) sự trả ơn; điều trả ơn 1.3 Phản nghĩa Non-paiement....
 • Paierie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sở kho bạc 1.2 Đồng âm Pairie, péri. Danh từ giống cái Sở kho bạc Đồng âm Pairie, péri.
 • Paillage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nông nghiệp) sự phủ rơm; sự quấn rơm Danh từ giống đực (nông nghiệp) sự phủ rơm;...
 • Paillard

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Trụy lạc, dâm đãng 1.2 Đĩ, lẳng, lẳng lơ 1.3 Danh từ giống đực 1.4 Kẻ trụy lạc, kẻ dâm đãng...
 • Paillarde

  Mục lục 1 Tính từ giống cái, danh từ giống cái Tính từ giống cái, danh từ giống cái paillard paillard
 • Paillardement

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Trụy lạc, dâm đãng 1.2 Đĩ thỏa, lẳng lơ Phó từ Trụy lạc, dâm đãng Đĩ thỏa, lẳng lơ
 • Paillarder

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Sống trụy lạc Nội động từ Sống trụy lạc
 • Paillardise

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự trụy lạc, sự dâm đãng 1.2 Lời nói phóng túng; câu chuyện phóng túng Danh từ giống...
 • Paillasse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Nệm rơm 1.2 (thông tục) con đĩ 1.3 Bờ để bát đĩa (ở cạnh bồn rửa bát) Danh từ giống...
 • Paillasson

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Tấm chùi chân 1.2 (nông nghiệp) chiếu rơm (che cây) 1.3 Dải rơm tết (để làm mũ); (để...
 • Paillassonnage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nông nghiệp) sự che chiếu rơm Danh từ giống đực (nông nghiệp) sự che chiếu rơm
 • Paillassonner

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (nông nghiệp) che chiếu rơm Ngoại động từ (nông nghiệp) che chiếu rơm
 • Paille

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Rơm 1.2 Ống hút (đồ nước) 1.3 Vết, tì (trong kim loại, trong thủy tinh, trong viên ngọc) 2...
 • Paille-de-mer

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (thực vật học) rong rơm Danh từ giống cái (thực vật học) rong rơm
 • Paille-en-queue

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) chim đuôi chổi Danh từ giống đực (động vật học) chim đuôi chổi
 • Paillebart

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Đất trộn rơm (để trát vách) Danh từ giống đực Đất trộn rơm (để trát vách)
 • Paillement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực paillage paillage
 • Pailler

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Đụn rơm 1.2 Sân rơm; nhà để rơm 2 Ngoại động từ 2.1 Phủ rơm, quấn rơm 2.2 Độn rơm,...
 • Paillet

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (hàng hải) đệm lót 1.2 (xây dựng) lò xo then cửa Danh từ giống đực (hàng hải) đệm...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top