Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Pastèque

Danh từ giống cái

Dưa hấu (cây, quả)

Xem thêm các từ khác

 • Pat

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (đánh bài) (đánh cờ) thế bí 1.2 Tính từ 1.3 (đánh bài) (đánh cờ) bí Danh từ giống đực...
 • Patache

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (từ cũ; nghĩa cũ) xe đò cọc cạch 1.2 (thân mật; từ cũ, nghĩa cũ) xe cọc cạch 1.3 (sử...
 • Patachier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ cũ; nghĩa cũ) người coi tàu hải quan Danh từ giống đực (từ cũ; nghĩa cũ) người...
 • Patachon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ cũ; nghĩa cũ) người lái xe đò Danh từ giống đực (từ cũ; nghĩa cũ) người lái xe...
 • Patafioler

  Mục lục 1 Ngoại động từ Ngoại động từ Que le diable te patafiole ! (thân mật) ma bắt mày
 • Patagium

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) màng dù (ở sóc bay) Danh từ giống đực (động vật học) màng dù (ở...
 • Patagon

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thuộc) xứ Pa-a-go-ni (ở ác-hen-ti-na) 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (động vật học) chim ruồi nhạn Tính...
 • Patapouf

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thân mật) anh phệ Danh từ giống đực (thân mật) anh phệ
 • Pataquès

  Danh từ giống đực (ngôn ngữ học) sự nối văn sai
 • Pataras

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (hàng hải) dây néo phụ Danh từ giống đực (hàng hải) dây néo phụ
 • Patarasse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (hàng hải) dao xảm Danh từ giống cái (hàng hải) dao xảm
 • Patard

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Đồng pata (tiền cũ của xứ Flăng-đrơ) Danh từ giống đực Đồng pata (tiền cũ của xứ...
 • Patas

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) khỉ đuôi trán trắng Danh từ giống đực (động vật học) khỉ đuôi...
 • Patata

  Mục lục 1 Huyên thuyên. Huyên thuyên.
 • Patate

  Mục lục 1 Bản mẫu:Patates 1.1 Danh từ giống cái 1.2 Khoai lang (cây, củ) 1.3 (thân mật) khoai tây 1.4 (thông tục) kẻ ngốc Bản...
 • Patati

  Mục lục 1 Huyên thuyên. Huyên thuyên.
 • Patatras

  Mục lục 1 Thán từ 1.1 Loảng xoảng! Thán từ Loảng xoảng!
 • Pataud

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chó chân to 1.2 (thân mật) đứa bé bụ bẫm 1.3 (thân mật) người ì ạch 1.4 Tính từ 1.5...
 • Pataugeage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự lội bì bõm Danh từ giống đực Sự lội bì bõm
 • Pataugement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự lội bì bõm Danh từ giống đực Sự lội bì bõm
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top