Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Permis

Mục lục

Danh từ giống đực

Giấy phép
Permis de port d''arme
giấy phép mang súng
Permis de conduire
bằng lái xe
(rộng) kỳ thi lấy giấy phép
Passer son permis
thi lấy giấy phép

Các từ tiếp theo

 • Permis-chef

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Tờ khai hải quan Danh từ giống đực Tờ khai hải quan
 • Permissif

  Mục lục 1 Tính từ Tính từ Société permissive ) hội rộng phép
 • Permission

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Phép 1.2 (quân sự) phép nghỉ 1.3 Giấy phép 1.4 Phản nghĩa Défense, empêchement, interdiction. Danh...
 • Permissionnaire

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Quân nhân nghỉ phép Danh từ giống đực Quân nhân nghỉ phép
 • Permissive

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái permissif permissif
 • Permixtion

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 ( hóa học; từ cũ, nghĩa cũ) sự hỗn hợp Danh từ giống cái ( hóa học; từ cũ, nghĩa cũ)...
 • Permutabilité

  Danh từ giống cái Khả năng hoán vị
 • Permutable

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có thể đổi lẫn nhau, có thể hoán vị Tính từ Có thể đổi lẫn nhau, có thể hoán vị
 • Permutant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Đổi lẫn, hoán vị 1.2 Danh từ giống đực 1.3 Người đổi lẫn, người hoán đổi với mình Tính từ...
 • Permutante

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái permutant permutant

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Human Body

1.574 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Energy

1.658 lượt xem

The Kitchen

1.166 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top