Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Priser

Mục lục

Ngoại động từ

(văn học) mến chuộng
Priser un auteur
mến chuộng một tác giả
(từ cũ, nghĩa cũ) đánh giá
Priser une armoire
đánh giá một cái tủ

Phản nghĩa Discréditer, mépriser.

Hít
Priser du tabac
hít thuốc lá

Xem thêm các từ khác

 • Priseur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Người hít thuốc lá (thuốc lá bột) Danh từ giống đực Người hít thuốc lá (thuốc lá...
 • Priseuse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái priseur priseur
 • Prismatine

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (khoáng vật học) pritmatin Danh từ giống cái (khoáng vật học) pritmatin
 • Prismatique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Xem prisme Tính từ Xem prisme Corps prismatique vật hình lăng trụ Jumelles prismatiques ống nhòm lăng kính
 • Prisme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (toán học) lăng trụ 1.2 (vật lý học) lăng kính Danh từ giống đực (toán học) lăng trụ...
 • Prisographe

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máy ghi tốc độ kết chặt (của xi măng...) Danh từ giống đực Máy ghi tốc độ kết chặt...
 • Prison

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Nhà tù, nhà lao, trại giam ngục 1.2 Sự bỏ tù 1.3 (nghĩa bóng) nơi giam hãm 1.4 Phản nghĩa Liberté....
 • Prisonnier

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Người tù, tù nhân 1.2 Người bị cầm tù 2 Tính từ 2.1 Bị cầm tù 2.2 Bị gò bó Danh từ Người tù,...
 • Pristis

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) cá đao, cá đuối cưa Danh từ giống đực (động vật học) cá đao, cá...
 • Pritchardia

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây cọ lá quạt Danh từ giống đực (thực vật học) cây cọ lá quạt
 • Privat-docent

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Giáo sư tự do (ở các trường đại học Đức, Thụy Sĩ) Danh từ giống đực Giáo sư tự...
 • Privatif

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (ngôn ngữ học) phủ định 1.2 (luật học, pháp lý) tước 1.3 Danh từ giống đực 1.4 (ngôn ngữ học)...
 • Privation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự mất; sự thiếu 1.2 Sự tước, sự xúp, sự bỏ 1.3 (thường) số nhiều sự thiếu thốn;...
 • Privatisation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự tư nhân hóa (một công cuộc vốn thuộc Nhà nước) 1.2 Phản nghĩa Etatisation, nationalisation....
 • Privatiser

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Tư nhân hoá 1.2 Phản nghĩa Etatisater, nationaliser. Ngoại động từ Tư nhân hoá Phản nghĩa Etatisater,...
 • Privative

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (ngôn ngữ học) phủ định 1.2 (luật học, pháp lý) tước 1.3 Danh từ giống đực 1.4 (ngôn ngữ học)...
 • Privatoire

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Tước, tước đoạt Tính từ Tước, tước đoạt
 • Privauté

  Danh từ giống cái (thường) số nhiều sự suồng sã Prendre des privautés avec quelqu\'un suồng sã với ai
 • Priver

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Lấy đi, tước đi 1.2 Phản nghĩa Donner, fournir, gratifier, nantir. Ngoại động từ Lấy đi, tước...
 • Privilégié

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có đặc quyền, có đặc huệ; được ưu đãi 1.2 May mắn 1.3 (văn học) ưu việt 2 Danh từ giống đực...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top