Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Trac

Mục lục

Danh từ giống đực (thân mật)

Sự sợ, mối sợ
Sự sợ sệt trước đám đông

Xem thêm các từ khác

 • Tracanage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực dévidage dévidage
 • Tracaner

  Mục lục 1 Ngoại động từ Ngoại động từ dévider dévider
 • Tracanoir

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (ngành dệt) guồng quay tơ Danh từ giống đực (ngành dệt) guồng quay tơ
 • Tracas

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Mối lo lắng, điều phiền nhiễu 1.2 Cửa chuyển vật liệu lên xuống (trong các xí nghiệp...
 • Tracassant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) làm cho lo lắng, gây phiền nhiễu Tính từ (từ hiếm, nghĩa ít dùng) làm cho...
 • Tracassante

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái tracassant tracassant
 • Tracasser

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Làm cho lo lắng, làm cho phiền nhiễu 1.2 (từ cũ, nghĩa cũ) xáo trộn, cời 2 Nội động từ...
 • Tracasserie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự làm cho lo lắng, sự gây phiền nhiễu 1.2 Điều làm lo lắng, điều phiền nhiễu Danh từ...
 • Tracassier

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Phiền nhiễu, quấy rầy 1.2 Bận rộn không đâu, loay hoay, hí hoáy 1.3 Danh từ giống đực 1.4 Kẻ phiền...
 • Tracassin

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thân mật) tính hay lo Danh từ giống đực (thân mật) tính hay lo
 • Trace

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Dấu, vết, dấu vết 1.2 (nghĩa bóng) dấu ấn Danh từ giống cái Dấu, vết, dấu vết Traces...
 • Tracelet

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực traceret traceret
 • Tracement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự vạch, sự kẻ Danh từ giống đực (từ hiếm, nghĩa ít dùng)...
 • Tracer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Vạch, kẻ 1.2 Viết, vẽ 1.3 Phác họa, tả 1.4 (kỹ thuật) vạch đường cắt gọt lên (một...
 • Traceret

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (kỹ thuật) mũi vạch (của thợ mộc) Danh từ giống đực (kỹ thuật) mũi vạch (của thợ...
 • Traceur

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Vạch đường 1.2 Đánh dấu 1.3 Danh từ giống đực 1.4 (kỹ thuật) thợ vạch đường cắt gọt (trên...
 • Traceuse

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái traceur traceur
 • Trachomateuse

  Mục lục 1 Xem trachomateux Xem trachomateux
 • Trachomateux

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (y học) đau mắt hột 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (y học) người đau mắt hột Tính từ (y học) đau...
 • Trachome

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (y học) bệnh mắt hột Danh từ giống đực (y học) bệnh mắt hột
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top