Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Versaillais

Mục lục

Tính từ

(thuộc) thành Véc-xay
Danh từ giống đực
(sử học) quân Véc-xay ( Pháp)

Xem thêm các từ khác

 • Versaillaise

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái versaillais versaillais
 • Versaire

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (tiếng địa phương) đất bỏ hóa Danh từ giống cái (tiếng địa phương) đất bỏ hóa
 • Versant

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sườn (núi, thung lũng) 1.2 Dốc mái (nhà) Danh từ giống đực Sườn (núi, thung lũng) Versant...
 • Versatile

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Hay đổi ý, hay thay đổi, không kiên định 1.2 (thực vật học) lắc lư 1.3 Phản nghĩa Entêté, obstiné,...
 • Versatilité

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Tính hay đổi ý, tính hay thay đổi; tính không kiên định 2 Phản nghĩa 2.1 Entêtement obstination...
 • Verse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (nông nghiệp) sự đổ 1.2 (ngành mỏ) như versage Danh từ giống cái (nông nghiệp) sự đổ...
 • Verseau

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (kiến trúc) mái mũ cột 1.2 Đồng âm Verso. Danh từ giống đực (kiến trúc) mái mũ cột...
 • Versement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự nộp, sự trả (tiền) 1.2 Khoản nộp Danh từ giống đực Sự nộp, sự trả (tiền) Versement...
 • Verser

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Đổ, trúc, rót 1.2 Làm đổ 1.3 Nộp, trả (tiền) 1.4 Chuyển 2 Nội động từ 2.1 Đổ 2.2 Sa vào...
 • Verset

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (tôn giáo) tiết (trong (kinh thánh)) 1.2 Đoạn (thơ) Danh từ giống đực (tôn giáo) tiết (trong...
 • Verseur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thợ trút, thợ rót 1.2 Máy trút, máy rót Danh từ giống đực Thợ trút, thợ rót Máy trút,...
 • Verseuse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Ấm pha cà phê Danh từ giống cái Ấm pha cà phê
 • Versicolore

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có nhiều màu 1.2 Đổi màu Tính từ Có nhiều màu Đổi màu
 • Versicule

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nghĩa xấu) câu thơ ngắn Danh từ giống đực (nghĩa xấu) câu thơ ngắn
 • Versiculet

  Mục lục 1 Xem versicule Xem versicule
 • Versificateur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (nghĩa xấu) thợ thơ Danh từ giống đực (nghĩa xấu) thợ thơ
 • Versification

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Phép làm thơ 1.2 Nghệ thuật thơ Danh từ giống cái Phép làm thơ Traité de versification cách...
 • Versifier

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) làm thơ 2 Ngoại động từ 2.1 Chuyển thành thơ Nội động từ (từ...
 • Version

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Bài tập dịch xuôi; bài dịch (cho học sinh làm) 1.2 Bản dịch, bản 1.3 Cách giải thích, cách...
 • Verso

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Trang mặt sau (của tờ giấy) 1.2 Đồng âm Verseau. 1.3 Phản nghĩa Recto Danh từ giống đực...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top