Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Vietnamien

Mục lục

Tính từ

(thuộc) Việt Nam
Le peuple vietnamien
nhân dân Việt Nam

Danh từ giống đực

(ngôn ngữ học) tiếng Việt

Xem thêm các từ khác

 • Vietnamienne

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái vietnamienne (thuộc về)Việt Nam
 • Vieux

  Mục lục 1 Tính từ ( Vieil trước một danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm hay h câm; dạng giống cái là vieille) 1.1 Già,...
 • Vieux-catholique

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (sử học) tín đồ cựu công giáo Danh từ giống đực (sử học) tín đồ cựu công giáo
 • Vieux-travaux

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( số nhiều) 1.1 (ngành mỏ) chỗ đã khai thác Danh từ giống đực ( số nhiều) (ngành mỏ) chỗ...
 • Vif

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Sống, đang sống 1.2 Lanh lợi, nhanh nhẹn, linh hoạt 1.3 Nóng tính, nóng nảy 1.4 Nhanh trí, sắc sảo 1.5...
 • Vif-argent

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) thủy ngân Danh từ giống đực (từ cũ, nghĩa cũ) thủy ngân avoir du vif-argent...
 • Vigesimo

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Hai mươi là Phó từ Hai mươi là
 • Vigie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (hàng hải) bãi cạn, cọc tiêu báo bãi cạn 1.2 (hàng hải) thủy thủ đứng gác; chòi gác...
 • Vigilamment

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 (một cách) cảnh giác Phó từ (một cách) cảnh giác
 • Vigilance

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự chăm chú theo dõi; sự cảnh giác 1.2 Phản nghĩa Distraction, étourderie; sommeil. Danh từ giống...
 • Vigilant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Chăm chú theo dõi; cảnh giác 1.2 Phản nghĩa Endormi, étourdi Tính từ Chăm chú theo dõi; cảnh giác Une surveillance...
 • Vigilante

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái vigilant vigilant
 • Vigile

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (tôn giáo) hôm trước (một lễ trọng) 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (từ mới, nghĩa mới) người...
 • Vigintivier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (sử học) hội viên hội đồng hai mươi người Danh từ giống đực (sử học) hội viên...
 • Vigintivirat

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (sử học) chức hội viên hội đồng hai mươi người Danh từ giống đực (sử học) chức...
 • Vigna

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) đậu đũa; đậu dải áo Danh từ giống đực (thực vật học) đậu đũa;...
 • Vigne

  Mục lục 1 Bản mẫu:Vigne 1.1 Danh từ giống cái 1.2 (thực vật học) cây nho 1.3 Ruộng nho 1.4 Nhà trại (gần thành phố) Bản...
 • Vigneau

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (tiếng địa phương) bồn đất có giàn nho Danh từ giống đực vignot vignot (tiếng địa...
 • Vigneron

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Người trồng nho 2 Tính từ 2.1 (của) người trồng nho Danh từ Người trồng nho Tính từ (của) người...
 • Vigneronne

  Mục lục 1 Tính từ giống cái & danh từ giống cái Tính từ giống cái & danh từ giống cái vigneron vigneron
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top